Gazeteler ve exper bilgileri içeren dergilerde, dijitalleşmeyle ilgili son gelişmeler ve beklentileri rapor eder. İş dünyası ve ekonomistler, dijital altyapının yavaş yavaş genişlemesini istiyor ve politikacılar, dijitalleşmenin ne kadar genişlemesi gerektiği konusunda kafa yoruyorlar. Kısaca dijitalleşme modern yaşamın ve işletmelerin temel bir unsuru olarak gündeme orturmuş bulunmaktadır.

Kullanılabilir elektrik olduğundan sonra dijitalleşme kamuoyunda muhtemelen en büyük değişiklik olarak gözlenmekte. Dijitalleşme yaşamın her alanına müdahale eder ve veri, internet ve dijital ürünler biçiminde bulunur. Daha az gelişmiş ülkelerde bile dijitalleşme gerçekleşmekte ve başarılı teknik bir kazanım olarak değerlendirilmektedir. Buna göre, tamamen yanlız yaşamayan hiç kimse dijitalleşmeden kaçamaz. Bu yazımda dijitalleştirmeye biraz ışık tutmaya ve dijitalleşmenin, iş ve özel hayatımıza hangi şekilde temas ettiğini anlatmak istiyorum.

İkinci yazımda dijitalleşmenin Almanyadaki durumunu sizler ile paylaşmak istiyorum.

Başlıklar:
1. Dijitalleşme nedir?
2. Almanyada dijitalleşme
3. Şirtketlerde dijitalleşme
4. Dijital Dönüşüm

Bir öceki yazımda (Dijitalleşme nedir?) öğrendiğimiz üzere, dijitalleşme sadece aktif katılımla ayakta kalabiliyor. Birçok tartışmalarda Almanya, dijitalleşmede gelişmekte olan bir ülke olarak değerlenmektedir. Bundan dolayı Almanyanın dijital altyapısını yakından inceleyerek dijitalleşmenin durumunun iyi bir göstergesidir.

Örneğin, dijitalleşmenin merkezi bir teması akıllı telefonlar olmaktadır. Akıllı telefonların tarifeleri bir Avrupa karşılaştırmasında ortalamadır. Ancak Almanya, en pahalı veri sözleşmelerine sahip olan ülkedir. Almayada en pahalı ‘Internet Flat Rate’ 200,-€ iken misalen Polonya’da aynı teklif yaklaşık 13,-€ olmaktadır. Sonuç olarak, tamamen kullanıcı düzeyinde, almanların mobil sektördeki dijital altyapıya katılma fırsatları daha azdır çünkü mali engeller daha yüksektir.

Buna ek olarak, Almayada mobil interneti sağlayan ağlar çok iyi değildir. Almanya’da kablolu ağ genişletme (fiber optik ağı) bile son derece kötü olmaktadır. Bu yetmezmiş gibi Almanyada büyük arazilerden oluşan ağ dışı alanlar bulunmaktadır. Bu ve buna benzer durumlar diğer birçok ülkede düşünülemez olmaktadır.

%97 olrak Güney Kore en hızlı ağa sahiptir (yerleşik arazi alanının yüzde 97’sini kapsamaktadır). Almanya, 25. sırada olarak çok geride kalmaktadır. Almanya’daki LTE ağı da ülkenin sadece yüzde 53’ünü kapsıyor. LTE kapsama alanı olmayan alanlarda, eski İnternet kabloları genellikle kullanılıyor. Bu alanlarda, insanlar ve işletmeler için dijitalleşmeye katılım söz konusu olmamaktadır. Birkaç megabaytlık eke sahip bir e-postanın bir işletme için ne anlama gelebileceğini düşünebiliyormusunuz! Çoğunuzda bu e-posta muhtemelen en fazla birkaç saniye sürüyor. Başka yerlerde birkaç dakika sürebiliyor. Hatta bağlanı çok yavaş ise e-postanızı gönderemeyebilirsiniz.

Bu, tek bir işlemde problem olmayabir, ancak günde birkaç kez tekrarlanırsa büyük bir zaman kaybına neden olur ve işiniz görülmeyebilinir. Dijitalleşmenin yalnızca dijital olarak saklanma olasılığından değil, her şeyden önce ağ oluşturmayı içerir. Bu negatif bilgiler arasında Almanya’daki hızlı internet bağlantısı ve dijitalleşmeyle ilgili iyi haberler de var. Her yedinci internet bağlantısından daha fazlası saniyede 50 MBit den daha hızlıdır. Genişleme yavaş ama sürekli ilerliyor. Böylelikle, Almanya’daki ağa katılım büyük ölçüde sağlanmış ve ülke orta alanda uluslararası karşılaştırmaya girmiştir.

Almanya’da dijitalleşmenin diğer yönlerine gelince… Özellikle iş dünyasıyla ilgili olarak ele almak gerekir.

İş dünyasında endüstriyel ortamda üretimler hızla devm etmektedir. Almanya da, geleneksel olarak endüstri üretiminin önemli bir parçasıdır. Bu, çalışma dünyasını ve piyasada yerini koruyabilmek, hatta bir adım ileri gitmek için dijital dönüşümünü yamak gerekiyor. Ama McKinsey araştırması sonucunda, Almanya’nın dijital potansiyelini (şu an sadece %10) kullanmadığı sonucuna vardı.

Gelecekte robotlar ve otomatik üretim sistemlerinin, otomobiller gibi şeylerin montajını üstlenebileceğini düşünün. Teknik olarak, insan emeğinin yerini alabileceği sürece, gelecekte mümkün olacaktır. Almanya’da servis anlayışına giren işler için de geçerlidir. Almanya dijitalleşme potansiyelinden yararlanmaya başlamazsa, bu etkiler özellikle iş acısından ve bundan dolayı toplumsal acı verici olabilir. Dijitalleşme, daha verimli bir şekilde üretme ve yeni istihdam sektörleri geliştirme fırsatı da sunuyor.

Ama sorun, büyük dijital ürün ve hizmetlerin (Ebay, Paypal, Apple, Microsoft, vb.) Almanya’da bulunmamasıdır. Almanya gerekli donanımı bile önemli miktarda kendisi üretmiyor. Her zaman diğer ülkelere çok para getiren ürünlerin tüketicisidir. Almanya’da dijital ürünler / hizmetler üretilirse, iş yeri açısından Almanya avantajlı olacaktır. Şu anda, dijital hizmet ve ürünlerin Almanya’daki dünya ekonomi üretimdeki payı yaklaşık %5,4’olmaktadır. Dünya genelinde dijital ürünlerle ilgili Start-up’lar, Almanyada bir inovasyon ülkesi olarak ciddiye alınmamaktadır. Almanya yeni bir trend gelişimi için bir kaç sene önce politikasını yönlendirdi.

Yeni bir trend gelişimi için (politik) kurs sadece bir kaç yıl – ve bu nedenle başka bir yerde – gerçekleşti. Buna rağmen dijitalleşme pek çok düzeyde giriş yapmamıştır. Misalen ormancılık ve arıcılık gibi sektörlerde dijitalleşme ilerlememiştir. Diğer ülkelerde bu farklıdır, çünkü toplanan veriler örneğin stok ve hava durumu gibi verilerinin merkezi toplanması ve bu sektörler için yararlıdır.Bu alanda’da Almanya’nın dijital potansiyelini kullanmamasıyla örtüşmektedir.

Bir başka örnek. Almanya, bildiğiniz gibi, büyük miktarda kağıt ve zaman harcayan ve bürokrasisi ile meşhurdur. Diğer ülkelerde ama işlemlerinizi dijital bir ortamda yapmanız mümkün. Estonya’da, Online form aracılığıyla yeni işletmenizi kaydedebilirsiniz. En gelişmiş ülkeler olarak kabul edilen Almanya, kamusal alanda dijital ilerlemeler açısından en geri ülkelerden biri. Aynı problem yerel toplu taşıma, polis ve birçok çalışma ortamındaki belgeler için de geçerlidir. Asıl sorunlardan birtaneside, verilerin dijital olarak kaydedilmesi ama kullanıma hazır olmamasıdır. Yani sorun verileri digitalleştirme ile bitmiyor. Sonrasında bu verileri akıllıca kullanmak için de altyapı gerekiyor.

Kısa olarak Almanyanın dijitalleşme ile ilgili son durumu:

  • Kamusal alanda dijitalleşme çok yavaş ilerliyor
  • Dijitalleşme genel anlamda verileri kaydetmenin dışına çıkmıyor.
  • Dijitalleşme Almanyada, sanki yeni bir şeymiş gibi tartışılıyor.
  • Dijital altyapı nedeniyle dijitalleşme yavaş ilerliyor.
  • Dijitalleşme hala birçok insan için çok soyut görünüyor.