Methods, TR

KOBİ’ler inovasyon potansiyellerini nasıl kullanabilir?

Yenilikler şirketler için büyüme faktörü olmakta ve aynı zamanda uzun vadede değerlendirildiğinde varlığını sürdürebilmesi için hayati önem taşımaktadır. Yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni süreçler ve yeni iş modelleri oluşturmak ve bunları ekonomik olarak başarılı bir şekilde kullanma becerileri incelendiğinde KOBİ'ler arasında büyük farklılıklar vardır. Bu…

Management, Methods, TR

DESIGN THINKING – TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME

Tasarım odaklı düşünme karmaşık problemlere çözüm getirmede kullanılan bir yöntem şeklinde de yorumlanabilir. Şiketinizde karşılaştığınız zorluklara karşı sağlıklı çözüm üretebilmek için, farklı birimlerden oluşan uzman bir ekip oluşturmanız gerekiyor. Tasarım düşüncesi tam bu tür bir ekip çalışmasını teşvik eder. Bu süreç tasarımcıların çalışmalarına dayanır ve anlayış, gözlem, beyin fırtınası, iyileştirme, yürütme ve özünde öğrenmenin bir kombinasyonunu temsil eder.