Management, Project Management, TR

Klasik, Çevik ya da Hibrit proje yönetimi mi?

Hangi proje yönetimi daha iyi sizce? Klasik (Waterfall) mi ya da çevik (Agile) mi?. Her iki yaklaşımın da güçlü ve zayıf yönleri olmsına rağmen, çoğu proje yöneticisi alıştığı yöntem dışına çıkmıyor ve önündeki projeyi inandığı yönteme uyarlamaya çalışıyor ve projelerin farklı aşamalrında ciddi sıkıntılar çıkabiliyor. Şartlanmak yerine, önünüzdeki projelerde, iki yöntemin de iyi taraflarını birleştirmek mantığına ne dersiniz?

Leadership, Project Management, TR

Servant Leadership – HİZMET EDEN LİDER / YÖNETİCİ

Dijital trasformasyon sürecide liderlik anlayışı da değişime uğradı. ‘Agil’ (çevik) felsefesinde çalışan ekipler, hiyrarşi yapılarda çalışan liderlerleri kabul etmeyerek yavaş yavaş ortadan kalkmasını sağlıyorlar. Bu değişim sürecinde boşalan yerlere yeni tip liderler ile doldurulması gerekiyor. Bu yazımda liderlik şekillerinden biri olan ‘Sevant Leadership’ yani ‘Hizmetkâr…