Management, Project Management, TR

Klasik, Çevik ya da Hibrit proje yönetimi mi?

Hangi proje yönetimi daha iyi sizce? Klasik (Waterfall) mi ya da çevik (Agile) mi?. Her iki yaklaşımın da güçlü ve zayıf yönleri olmsına rağmen, çoğu proje yöneticisi alıştığı yöntem dışına çıkmıyor ve önündeki projeyi inandığı yönteme uyarlamaya çalışıyor ve projelerin farklı aşamalrında ciddi sıkıntılar çıkabiliyor. Şartlanmak yerine, önünüzdeki projelerde, iki yöntemin de iyi taraflarını birleştirmek mantığına ne dersiniz?