Agile

“Çevik (Agile) Proje Yönetimi” yazılım ortamında farklı modellerde (Scrum, Extreme Programlama) kullanılan genel bir terimdir. Bu terim giderek geleneksel planlama odaklı proje yönetiminin aksine yeni bir düşünce yolu olarak yer almaktadır. “çevik”, “çevik süreçler” veya “çevik proje yönetimi” kelimelirini proje yönetimi alanında çok dinamik ve…

Blockchain

Blockchain kısaca şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir dağıtık veri tabanıdır. Bir blok zinciri, şifreleme teknikleri kullanılarak birleştirilen “bloklar” adı verilen kayıtların sürekli olarak genişletilebilir bir listesidir. Her blok tipik olarak önceki bloğun kriptografik olarak güvenli bir karmasını, bir zaman damgasını ve işlem verilerini içerir.

Controlling

Controlling İngilizceden gelir ve şu anlama gelir: Yönlendirmek Düzenlemek Kontrol etmek Kontrol, şirket yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır ve iş faaliyetlerini kontrol etmek için stratejik ve uzun vadeli planlamayı açıklar. Controllingin çalışma alanları: Planlama, Bilgilendirme, Analiz Yönlendirme

Generation XYZ

Farklı nesillerin iş yaşamına, teknolojiye ve hatta hayata uyum sağlamaları farklıdır! Nesilleri anlamak için özelliklerini de bilmek gerekiyor!

Internet of Things

Internet of Things = Nesnelerin İnterneti, fiziksel ve sanal nesneleri birbirine bağlamayı ve bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte çalışmalarını mümkün kılan küresel bir bilgi toplum altyapısı teknolojileri için kullanılan ortak bir terimdir.

Mindset

Kelimenin kendisine bakarsanız, ‘Mind Set’ > ‘zihniyet’ veya ‘mentalite’ kelimesini içerir. Zihin bir kişi veya sosyal grubun düşünme ve davranış şekli anlamında hakim bir zihinsel yatkınlığı ifade eder ve aynı zamanda tüm uluslarla da ilgilidir. Sonuçta, temel düşüncemizi ve dolayısıyla tipik olarak içsel tutumumuzu tanımlar….

Think Tank

Düşünce tankı terimi İngilizce kökenlidir ve bir düşünce kuruluşu anlamına gelir. Bir düşünce kuruluşu, kâr amacı gütmeden geleceğe yönelik gelişmeler için stratejiler gösteren politikacılardan, şirket kurulları / ekonomistler ve sosyal bilimcilerden oluşan bir araştırma enstitüsüdür. Düşünce tankları temel olarak kamu kaynakları tarafından değil aynı zamanda…