“Çevik (Agile) Proje Yönetimi” yazılım ortamında farklı modellerde (Scrum, Extreme Programlama) kullanılan genel bir terimdir. Bu terim giderek geleneksel planlama odaklı proje yönetiminin aksine yeni bir düşünce yolu olarak yer almaktadır. “çevik”, “çevik süreçler” veya “çevik proje yönetimi” kelimelirini proje yönetimi alanında çok dinamik ve esnek süreçler olduğundan dolayı bu alanda belirlemek istiyorlar. “Çevik” kelimesi “kolay” veya “kolay uygulama” varisi olarak yer almıştır ve daha az planlama ve yönetim yoğunluğunun azalmasını net vurgulamaktadır. Yazılım geliştirmede çevik uygulamaların formülasyonu, geleneksel proje planlama çerçevesini çok yavaş ve katı bir görüme sokuyor. “Çevik proje yönetimi” başlangıcı yoğun planlama ve kontrol ile sistematik proje yönetiminin bir az ya da çok açık reddi ile karakterize edilmiştir. Agile Manifest Tüm çevik yaklaşımların temel ilkesi kısa yineleme döngülerinde müşteriyi ön sonuçlara karşı karşıya ve kısmi kabul veya değiştirme isteklerini alarak projeye dahil etmektir. Böylece, ürünün şartnamesi projenin uygulamasında üretilir ve başlangıcı genelde kaba isteklerden oluşmaktadır. Çevik proje yönetiminin başında müşteriyi projeye dahil etme ile birlikte çok açık tasarımı ile geliştirme sürecinde iken, risk yönetimi ve kalite yönetimi alanları da önemli maddeler haline gelmiştir. Geleneksel yöntemler ve proje yönetiminin yönleri çevik bir yaklaşım entegre edilerek, iki proje yönetim kavramları arasındaki sınır giderek kaybolmaktadır. Aynı zamanda, donanım ürünleri için ürün yaşam döngüsü kısalıyor. Bu, daha önce, otomobil veya uçaklar gibi uzun ömürlü ürünler için bile geçerli olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle sanayi geleneksel proje yönetimi çevik proje yönetiminin parçalarını kendi bünyesine katmaktadır. Henüz deterministik proje planlama ve “çevik proje yönetimi” ne rağmen bu gelişmeler arasında bir sentezden konuşulamıyor.