Kelimenin kendisine bakarsanız, ‘Mind Set’ > ‘zihniyet’ veya ‘mentalite’ kelimesini içerir. Zihin bir kişi veya sosyal grubun düşünme ve davranış şekli anlamında hakim bir zihinsel yatkınlığı ifade eder ve aynı zamanda tüm uluslarla da ilgilidir. Sonuçta, temel düşüncemizi ve dolayısıyla tipik olarak içsel tutumumuzu tanımlar. Birden fazla kişiye gelince (örneğin, bir takım zihniyeti veya kurumsal zihniyet), genellikle baskın bir kültürü tanımlar. Örneğin, takım kültürü veya kurum kültürü, aynı zamanda ilgili sistemdeki geçerli tutum ve düşünce şeklidir.