“Çevik (Agile) Proje Yönetimi” yazılım ortamında farklı modellerde (Scrum, Extreme Programlama) kullanılan genel bir terimdir. Bu terim giderek geleneksel planlama odaklı proje yönetiminin aksine yeni bir düşünce yolu olarak yer almaktadır. “çevik”, “çevik süreçler” veya “çevik proje yönetimi” kelimelirini proje yönetimi alanında çok dinamik ve…