Farklı nesillerin iş yaşamına, teknolojiye ve hatta hayata uyum sağlamaları farklıdır! Nesilleri anlamak için özelliklerini de bilmek gerekiyor!

19xx-1955 yılları arasında doğmuş kuşak Gelenekçiler olarak isimlendiriliyor. Çoğunlukla, ikinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinde doğan ve gençliklerinde çok mağdur olan ve zor şartlarda çalışan bir nesil olarak biliniyor.

1956-1965 yılları arasında doğan kuşak Baby Boomer olarak isimlendiriliyor. İkinci Dünya Savaş sonrası ilk nesildi, ekonomik mucizeyi yaşadı ve en verimli yıllara aitti.

1966 ve 1980 yılları arasında doğmuş olanlar X kuşağı olarak isimlendiriliyor. Ekonomik krizden ve ortaya çıkan boşanma oranından büyük ölçüde etkilendi.

1981 ve 1995 yılları arasında doğanlara Y kuşağı yada “Millennials” olarak isimlendiriliyor. Milenyumun dönemini bilinçli bir şekilde yaşamış ve İnternet döneminin büyümesini ve küreselleşmenin de farkında olmuştur. Önceki nesillerin aksine, yüksek eğitim seviyesi ile karakterize edilirler.

Ve nihayet, 1996-20xx yılları arasında doğan kuşağa Z kuşağı ismi verilmiş. YouTube nesli olarak da bilinen bu nesil gündelik hayatın dijitalleşmesini hayatına tamamen entegre etmiştir.

NOT: Kuşakları belirleyen yıllar kaynaklara göre farklı olabiliyor.

———-

Kuşakların özelliklerini kısa olarak anlatan bir (almanca) görsel.

Kaynak:

www.absolventa.de/karriereguide/berufseinsteiger-wissen/xyz-generationen-arbeitsmarkt-ueberblick
www.panadress.de/news/generation-xyz