İşletmeler ile ilgili başarılı ekip ruhu ve etkin çalışma metodlarını araştırdığımda yönetici ve lider kavramları ile çok sık karşılaştım. Bir işletmenin Sahibi şirketinde aktif ise hangi kavram kendisine daha uygundur diye kendimi sorgulamaya başladım.

Bu soruyu cevaplamak istiyorsak daha çok küresel dünya çerçevesinde bir işletmenin konumunu değerlendirmemiz gerekir. Size bu yazıda lider ile yöneticinin arasındaki farkı incelemek değil, daha çok bir işletme sahibinine hangi kavramın daha uygun olduğunu cevaplamaktır.

İşletmelerin küreselleşen bir dünyada değişim öngördüğü dönüşümü başarabilmesi ve belirlediği hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi için küresel bir düşünce yapısına kavuşabilmesi ile mümkündür. Bunun için işletme sahibinin ve çalışanlarının geleneksel düşünce yapısı ile küresel düşünce yapısının farklı olduğunu algılaması gerekir.

Görüldüğü gibi artık günümüzde işletmeler, yöneticilerden daha farklı özelliklere sahip olmasını istemektedir. Yeni teknolojiler, yeni yönetim anlayışları, yeni yaratıcı fikirler ile yeni işletme anlayışlarının bir arada olduğu bir dönem olarak tanımlanan bir değişim süreci yaşanmaktadır. İşletmelerin bu beklenmedik ve tahmin edilemeyen, fırsat ve tehditlerin bir arada yaşandığı bu sürece hazırlıklı olabilmeleri için, bilinen klasik özelliklerin yeterli olmadığı ve daha farklı özelliklere sahip olmasını gerekli gerekmektedir.

Liderler kavramı küresel işletmelerin neresinde yer almaktadır?

Bilindiği gibi liderlerin bazı olumsuz yönleri ile birlikte taşıdığı olumlu birçok özelliklerden dolayı lider özelliği bulunmayan klasik bir yöneticiye göre işletmelere daha yararlı olacakları muhakkaktır. Bununla birlikte liderler olumsuz gibi gözüken bu özelliklerini bazı eğitimler alarak işletmelere daha faydalı hale getirebilirler. Liderlik özellikleri bulunmayan bir yönetici,  işletmelerin sahip olmak istediği yeni yönetici profiline uymamaktadır. Günümüzde işletmelerin başarıya ulaşabilme ve gelecekte varlıklarını devam ettirebilmeleri için, işletme sahiplerinin şu soruya cevap vermeleri gerekir.

İşletmemi yöneticiye mi yoksa lidere mi teslim etmeliyim?

Bu sorunun cevabı küreselleşme ve değişimin yaşandığı dünyamızda cevaplanması gereken bir sorudur. Ve bu soruya doğru cevabı verenlerin, uzun yıllar süreceği tahmin edilen bu belirsiz ve kaotik ortamın meydana getirdiği acımasız rekabette, sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeleri ve gelecekte de varlıklarını devam etmelerinde önemli bir avantaj elde edecekleri muhakkaktır.

Liderlik özelliklerinin doğuştan mı olduğu yoksa eğitimle bu özelliklerin sonradan öğrenilebileceği günümüzde hâlâ cevabı netleşmemiş, tartışılan bir konudur. Ancak görevleri ne olursa olsun işletmelerde çalışan bazı kişilerin liderlik özelliklerini taşıdığı da tartışılmaz bir gerçektir. İşletme sahiplerinin ve yöneticilerinin kendi ekiplerini bir de bu bakış açısıyla değerlendirmelerinin küreselleşen ve gittikçe rekabet şartları sertleşen yenidünya düzeninde işletmelere tahmin edilemeyecek kadar olumlu katkıda bulunacağını düşünmekteyim!

Liderlik özellikleri bulunmayan bir yönetici, yenidünya düzeninin amaçladığı ve işletmelerin sahip olmak istediği yeni yönetici profiline uymamaktadır. Yani başarılı bir işletmeci hem yönetici hemde liderlik vasıflarını taşıması gerekiyor!

Kaynak: http://www.sdplatform.com/Dergi/233/Isletmeyi-kime-teslim-etmeliyim-Yoneticiye-mi-yoksa-lidere-mi.aspx