Bir proje başarısız oluyorsa, çoğu zaman gerçekdışı tahminler kaynaklanır! Bu yazımda, tahminlerin nasıl gerçeğe yakın yapılmasını anlatacağım.

Kısa olarak PERT nedir ve kim geliştirmiştir?
PERT (Program Evaluation and Review Technique) Performans Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği anlamına gelir ve ABD Deniz Kuvvetleri tarafından geliştirilen bir tahmin yöntemidir.

Tahmin kelimesinin açiklaması:
Bir tahmin her zaman belirli bir aralıkta belirli bir olasılıkla olan bir yaklaşımdır.

PERT formülü ile nasıl çalışılmalı:
Her aktivite için üç senaryo geliştirilmiştir:

  • iyimser (İ) – her şey sorunsuz uygulanacağına inanmak
  • gerçekçi (G) – uygulamayı gerçekci olarak değerlendirmek,
  • Kötümser (K) – Tipik sorunları baz alarak kötümser düşünmek.
İşlemin tamamlanmasına ait ihtimal dağılım eğrisi aşağıda gösterilmiştir. En Erken. Tamamlanma. Süresi. En Olası Tamamlanma Süresi. Beklenen Tamamlanma Süresi. En Geç Tamamlanma Süresi. ta. tm. tb. te. Süre.

Her üç değerde planlanan yaptırımın hesaplanmasına dahil edilir, ancak zaman faktörüne (G) en yüksek değer biçilir.  Bundan dolayı G (gerçekci) bölümü dört ile çarpılması gerekir. Bu faktör Cone of Uncertainty  metoduna dayanmaktadır.

Formül: (1 x İ + 4 x G + 1 x K): 6

Örnek: Bir etkinlik muhtemelen 10 saat sürecektir (G). En iyi ihtimalle göre 6 saat (İ)  ve en kötü durumda 26 saat (K) tutacaktır.

(6 + 40 + 26) :6 = 12

PERT tahminine göre 12 saattir hesaplanmaktadır! Bu değeri planlamada ve görüşmelerde kullanılacak olan değerdir.

Tahmin etmek, sorumlu ve zorlu bir görevdir. Tahmin eden şahıs yanlış değerlendirirse, bunun yıkıcı sonuçları olabilir. Bu nedenle, yürütülen tahmininin mümkün olduğunca gerçekçi olması şarttır. Bunun için, ulaşılacak hedefin açıkça tanımlanması gerekmektedir. Şartlar ne kadar net ve kesin olursa, tahminler okadar realiteyi yansıtır. Gerçek değer, tahmini değerden% 10’dan fazla sapmazsa, bir tahmin çok iyi olarak değerlendirilebilinir. Tahminlerin % 75’inde sapmalar% 25’in altında ise tahmin metodu iyi olarak niteliendirilebilinir.

Değerlendiren şahıs deneyimli olsa bile, yeterli bilgi mevcut olması ve bu bilgileri tazelemesi gerekir. Bu nedenle proje planının düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir.