Technology, TR

İŞLETMELERDE DİJİTALLEŞME

Dijitalleşmeden dolayı şirketlerde bazı işyerlerinin zaman içinde kaybolması kaçınılmaz. Şirketler açısından uzun vadede maliyetin düşümesi anlamına gelir. Dijitalleşmeden dolayı kazanılan hız ve maaliyet tasarrufu rekabet baskısı açısından da değerlendirirsek kaçınılmazdır.

Technology, TR

ALMANYA’DA DİJİTALLEŞME

Gazeteler ve exper bilgileri içeren dergilerde, dijitalleşmeyle ilgili son gelişmeler ve beklentileri rapor eder. İş dünyası ve ekonomistler, dijital altyapının yavaş yavaş genişlemesini istiyor ve politikacılar, dijitalleşmenin ne kadar genişlemesi gerektiği konusunda kafa yoruyorlar. Kısaca dijitalleşme modern yaşamın ve işletmelerin temel bir unsuru olarak gündeme…