umsal liderlik modelini baz alan bu makale, hem liderlik tarzının hem de uygun liderlik sisteminin durumsal seçimini sağlayan bağlamla ilgili bir kurumsal liderlik sistemi tasarlar.