Lean (Yalın) ve Six Sigma, iki güçlü ve geliştirilmiş iş süreci stratejisinin mükemmel bir birleşimidir. İmalat şirketlerinin hedeflerine ulaşabilmeleri için birçok yolu vardır. Yalın ve Six Sigmayı benimseyerek. Sadece müşterilerin beklentilerini aşmakla kalmayacak, aynı zamanda maliyeti en aza indirecek, kârı en üst düzeye çıkaracak ve verimli bir işgücü oluşturacakları.Yalın ve Six Sigma imalat şirketlerine fayda sağlayabilir, ancak her bir aracı ayrı ayrı anlamak istersiniz.

Yalın Tanımlaması:

Yalın, temelde sürecin bir bütün olarak geliştirilmesine yardımcı olan insanların davranışlarını tanımlayan bir rehber ilkedir. Bu yalın metodolojinin benimsenmesi sadece sürekli iyileştirmeyi değil, aynı zamanda müşterinin optimize edilmiş bilgi akışına odaklanmasını geliştirir. Yalın, hızı, kaliteyi ve verimliliği olumlu yönde değiştiren küçük fakat artımlı değişikliklerin elde edilmesine yardımcı olur. Her ne kadar atık görevlerini ortadan kaldırılsa da, müşteriye veya işletmeye bir değer katmaz. Yalın metodoloji ile giderilebilecek bazı atık görevler şunlardır:

  • Hata – Hata ve hata içeren işin, iş gereksinimlerine uygun olmadığından yeniden işlenmesi gerekir.
  • Fazla üretim – Gerçekte gerekli olandan çok daha fazlası olan fazla üretim.
  • Beklemeyi azaltma – Malzemelerin, ekipmanın bekleme süresini azaltır.
  • Envanter – Sarf malzemelerinin fazla stoklanmasını azaltır.
  • Nakliye – Malzemelerin gereksiz yere taşınması.
  • Hareket – Aşırı hareket nedeniyle harcanan zaman.
  • Aşırı işlem – Gerçekten gerekli olmayan görevleri yapmak.

Lean, tüm bu israfları azaltmaya yardımcı olduğundan, işletmeniz için rafine hedefler belirlemenize yardımcı olur.

Six Sigma Tanımı:

Six Sigma, sorunun kök nedenlerine ulaşmak, etkiyi ortadan kaldırmak ve çözümün sürdürülmesini sağlamak için bir dizi aşama belirler. Six Sigma tekniği temel olarak şu beş araçtan yararlanır: – DMAIC olarak da bilinen Define, Measure, Analyse, Improve ve Control dur.

DMAIC Fazları:

1. Tanımlama Fazı (Define)

Yalın Six sigma’nın başlangıç fazıdır. Projeyi gerçekleştirecek olan kara kuşak veya yeşil kuşak olan kişi, proje olarak hangi konuyu belirlemesi gerektiğine, hedeflerine, ölçüm yaparken kullanacağı araçlara, metodlara bu aşamada karar vermektedir.

2. Ölçme Fazı (Measure)

Yalın Six Sigma ölçme fazında mevcut durum analizi yapılır. Biliyorsunuz ki ölçemediğiniz şeyi geliştiremezsiniz. Bu yüzden mevcut durumun ölçümünü doğrulamanız gerekmektedir. Ölçüm değerlerine ulaşıldığında elemanların yeterlilikleri ölçülür, hangi verilerin hangi kaynaklardan elde edileceği kesinleştirilir.

3. Analiz Fazı (Analyze)

Elde etmiş olduğumuz sayısal verilerin derlenerek analiz edilmesi bu aşamada gerçekleşmektedir. Problem ile ilgili ilk bulgular burada elde edilmekte ve problemin durumu ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada problemin daha detayına inmek için bilinen problem çözme metodları uygulanmalıdır.

4. İyileştirme Fazı (Improve)

Yalın 6 sigma iyileştirme fazı içerisinde, problemleri ortadan kaldıracak çalışmalar gerçekleştirilir. Altı sigma uygulamaları içerisinde uygulamanın, aktivitenin en yoğun olduğu fazdır.

5. Kontrol Fazı (Control)

Yalın altı sigma kontrol fazı, yapılan iyileştirme çalışmalarının sonuçlarının değerlendirildiği fazdır. Gelişmenin sağlandığı net şekilde ölçülür ve raporlanır.Yapılan çalışmaların başarılı olması neticesinde dokümantasyonu da bu aşamada yapılmaktadır.

Six Sigma, istatistiksel yöntemleri uygulayarak iş süreçlerini çok daha akıcı ve etkili hale getirmek için kullanılır. İstatistiksel yöntem de varyasyonun azaltılmasına yardımcı olur. Temelde karmaşık ve kronik sorunların çözülmesine yardımcı olan yapılandırılmış bir yöntem sağlar.

Global Six Sigma Uzmanları, Six Sigma'nın stratejik planlamadaki önemini vurguluyor. “Bir kuruluşun süreçleri ve değişiklikleri ne kadar iyi yönetirse, o kadar başarılı olduklarını anlıyoruz.

Stratejik planlama sırasında Six Sigma liderinin aktif olarak katılımı ve bağlanması gerekir, böylece metodolojiyi daha etkili bir şekilde uygulayabilirler.

İmalat sektöründe Yalın ve Six Sigma

Yalın, hızı, kaliteyi ve verimliliği olumlu yönde değiştiren küçük fakat artımlı değişikliklerin elde edilmesine yardımcı olur. Six Sigma, sorunun temel nedenlerine ulaşmak için bir dizi aşama belirtir. Bu aşamalar, etkiyi ortadan kaldırır ve çözümün sürdürülmesini sağlar.

Bu tekniğin ana amacı, bir bütün olarak imalat sanayinin koşullarının iyileştirilmesini içermektedir. Sadece herhangi bir projenin finansal getirisini ölçmekle kalmaz aynı zamanda ölçülür.

Bu özellikler, belirli bir kuruluştaki üretim sürecinin verimliliğini artırmak için bir ekipte çalışan herkesin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamaya yardımcı olur. Yalın Six Sigma ayrıca üretim sürecinin minimum hatalara sahip olmasını sağlar, böylece üretilen malların kalitesini sağlar.

Yalın Six Sigma nın faydaları aşağıdaki noktalarda özetlenebilir:

1. Müşteri memnuniyetini ve deneyimlerini geliştirir – Bu, şirketin durumunu ve bir bütün olarak bütünlüğünü geliştirir. Araçlar, organizasyon hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Daha hızlı oran, kusurlu parça fabrikasını azaltarak elde edilebilir. Kusurlar ne kadar az olursa, o kadar fazla zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır ve dolayısıyla müşteriler ürünlerini daha erken alırlar.

2. Üretkenliği artırır – Şirketin büyümesine katkıda bulunduklarını hissetmeye başladıkça çalışanların verimliliği artacaktır. Çalışanları çalışmalarına motive etmede ve onları harekete geçirmede yardımcı olur.

3. Planlama ve yürütmeyi geliştirir – Araç, bir bütün olarak kuruluş için çeşitli stratejilerin planlanmasına yardımcı olur. Şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Her kuruluş Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (SWOT) için kendi analizini gerçekleştirir. Analiz daha sonra kuruluşun sahip oldukları kaliteyi tanımlanmasına yardımcı olur. Analiz, şirketin zayıf yönlere odaklanmasına ve gelişmesine yardımcı olur ve bunları güçlü yönlere dönüştürür. Araçlar, tüm üretim karmaşıklıklarını ortadan kaldırarak maliyetleri azaltmak için uygulanabilir.

4. Hataları en aza indirir – Tedarikçiler her bir kuruluşun üretim sürecinde çok hayati bir rol oynar. Şirketin verimliliğini bir bütün olarak doğrudan etkilerler. Hammaddelerin teslimatında bir gecikme olması durumunda, tüm üretim döngüsünde bir gecikme olacaktır. Yalın Six Sigma hata seviyelerini düşürür. Böylece her işlem için tedarikçiler etkili bir şekilde azaltılabilir.

5. Geri dönüş sürelerini hızlandırır – Üretim süreci için bir bütün olarak döngü süresi olarak bilinen süre Yalın Six Sigma yardımıyla azaltılabilir. Bir şirket verimliliğini artırmak istediğinde, döngü süresini azaltması gerekir. Ancak şirketlerin kaçınması gereken şeylerden biri de uygun planlama yapmadan ilerlemek.

Sonuç:

Doğru planlama, karmaşık problemlerin başlamadan önce çözülmesine yol açabilir. Bu, son başvuru tarihlerinin geçilmesini anlamak ve müşteri ilişkilerini zorlanmadan korumaktır. Yalın Six Sigma ilkeleri ile şirketler, döngü süresini kolayca azaltabilir ve çok daha hızlı bir şekilde ürünler sunabilir.

Yalın Six Sigma, yüksek başarı oranlarının bir sonucu olarak son zamanlarda popüler hale geldi. Dünyadaki kuruluşlar bu araç ve teknikleri benimser. Yalın Six Sigmayı kullanan kuruluşlar hedeflerine ve örgütsel vizyonlarına ulaşma yolundalar.