[responsivevoice_button voice=”Turkish Female”]

Working Out Loud (WOL) dijital dönüşüm içinde Şirket ve Kuruluşların ihtiyacı olan uzmanlığı çalışanlara kazandırmak amacıyla geliştirilmiş 12 haftalık bir program. Çalışanlar arasındaki iletişimi ve bilgi akışını güçlendirmek ve sistematik şekilde hedefe ulaşması için gerekli alışkanlıkları kazandırarak şirket ve kuruluşlara fayda sağlar.

Soru: Şirket ve Kuruluşlar VUCA ortamında ve dijital dönüşüm çerçevesinde kaliteli kararlar almayı nasıl başarırlar?
Cevap: Bilgiye ulaşımın hızlı olması ve bu bilginin kaliteli ve bir temele dayanması başarılı kararların alınmasını sağlar!

Soru: Yüksek kalitede bilgi edinmeyi nasıl başarırsınız?
Cevap: Çalışanların eğitimini teşvik ve uzman insanlarla networkunu genişletmelerini sağlayarak.

Soru: Bahsedilen bilgi kalitesine ulaşmak için pahalı seminerler veya pahalı bir danışman mı gerekiyor?
Cevap: Hayır, birimler arası öğrenme çemberleri aracılığıyla uzmanlık edinebilirsiniz ve artı olarak bir uzmanlar networkü oluşturabilirsiniz.

Kendimizi kandırmayalım! Dijitalleşme, çalışma dünyamızı alt üst edecek. Değişimlere ayak uydurabilmek için yeni yapılara ihtiyaç duyulmakta ve çalışanlar arasında değişik bir zihniyet oluşturulmalıdır.

WOL, yalnızca kendimizi kişisel olarak geliştirmemize yardım etmez, aynı zamanda şirket için kültürel katma değer üretmemize ve daha iyi kararlar vermemize yardımcı olur.

Bu konsept, bilginin küçük öğrenme çemberleri içinde nasıl paylaşıldığını ve toplandığını açıklar. Çalışanlar farklı departmanlar ve hiyerarşi yapıları arasında değişim ve işbirliği için yeni fırsatlar elde eder. Bu da, şirket kültürünün tamamını daha açık, yenilikçi ve işbirliğine dayalı hale getirir. Bilgi siloları azaltılır, bilgi alışverişi teşvik edildir – sonuç: daha çevik (Agile), networku geniş ve dijital bir işletme ortaya çıkar. WOL Metodu ile birlikde yapılan işler görünür olmakla kalmaz, yeni değişim biçimi olarak da daha etkili olur.

WOL – Working Out Loud nedir?

Dijital dönüşümde çalışanlar sadece işini yapmamalıdır. Aynı zamanda diğer çalışma arkadaşlarınızla da bu bilgiler paylaşmalıdır. Bilgi paylaşımı için sosyal ağlar ve işbirliği (Collaboration) ortamları aktif katılım sağlayacak araçlardır. Bu yöntem ilk olarak Bryce Williams tarafından 2010 da bir Blog yazısı ile gündeme düştü. John Stepper, yöntemi geliştirdi ve 2015 de ‘Working Out Loud: For a better career and life’ kitabında yayınladı. Stepper, WOL’u kişinin bir hedefe ulaşmasına, bir yeteneğini geliştirmesine veya yeni bir konuyu keşfetmesine yardımcı olan ilişkiler kurmanın bir yolu olarak tanımlıyor.

Bir sonuca varabilmek için network kurmak yerine ilişkilere yatırım yapılmasını tavsiye ediliyor. Her katılımcı çalışmalarından ve deneyimlerinden katkılarını sağlayarak, her katılımcı zamanla daha belirgin hale gelir. Bu konsept, tutumlarımızı ve çalışma biçimimizi değiştirmemize yardımcı olacak. Bu yardım beş sütun üzerine kuruludur…

1. İlişkiler (Relationships)

Amaç, kalıcı ilişkiler kurmaktır. Ancak, klasik “al gülüm ver gülüm” ilkesi yerine anlamlı şeyler katkısında bulunarak ilişkiler kurulmalıdır.

2. Cömertlik (Generosity)

Kendi bilginizi networkunuza erişilebilir hale getirmeniz gerekir. Ancak, her şeyden önce, karşı tarafdan beklenti güderek değil, yapıcı bir katkı arzusu ile başlamak.

3. Görünür Çalışma (Visible Work)

Kişinin kendi (bilgi) kaynaklarını ortaya koyması, kendi çalışmasının belirgin hale getirilmesiyle sonuçlanır. WOL metoduna göre sunduğunuz bilgi sizin kendi portrenizi çizerek networkunuzda odak noktası olmanız ve kendinizi beğendirmeniz yerine, öncelikle networkunuzun bu bilgiden faydalanması niteliğindedir.

4. Hedef Odaklı Keşif (Purposeful Discovery)

Networkunuzun her bir üyesinin bireysel bir hedefi olduğundan dolayı, bireysel etkinlikler de aynı hizadadır: Hangi kaynaklara ihtiyacım var? Hedefime yaklaşmak için nasıl ve neye katkıda bulunabilirim?

5. Büyüme Zihniyeti (Growth Mindset)

Yeni yaklaşımlar, farklı düşünme biçimleri, farklı yaklaşımlar: Network içinde artan iletişim, belki de WOL metodu sayesinde, düşünemeyeceği yeni fikirlere ulaşma ve hedefine daha da yaklaşabilecek yeni fikirler ve olasılıklar açılabilecektir.

WOL metodunun Şirket ve kuruluşlara verdiği katma değer

 • WOL, şirket genelinde uygulandığında, bu deneyim en etkin karar arayışında kullanılabilir. Bu şekilde dış danışmanlık masraflarından da tasarruf edilebilir.
 • Bilginin kalitesi önemli ölçüde artar ve daha hedefli bir karar verilmesine yol açar.
 • WOL çemberleri bir tür “iyi hissettiren örgütsel değişim” olarak kullanılabilir.
 • WOL çemberleri onboarding, liderlik gelişimi, yenilikçilik, dijital dönüşüm ve diğer programlara kolayca entegre edilebilirler.
 • WOL çemberleri çalışanın yanı sıra yöneticinin de bakışaçısını değiştirir ve işbirliğini yoğunlaştırmasına (siloların sökülmesi) öncülük eder. Şirketin mevcut olan bilgileri kullanılır.
 • Katılımcı daha etkili olur çünkü insanlara, bilgiye ve fırsatlarla yardım edebilecek duruma gelir. Aynı zamanda daha iyi hissetmenizi sağlar çünkü anlamlı ilişkiler ağı size kontrol, yetkinlik ve bağlantılar sağlar. Bütün bunlar sizin için motivasyon, çeviklik, yenilikçilik ve işbirliğine yol açar.

Riskler

 • Rekabetçi düşünme, az sayıda katılımcıya yol açabilir.
 • Bireysel bölümlerdeki fazla iş yükü nedeniyle katılımcı sayısı düşük olabilir.
 • Katılımcı hedefleri şirket ve kuruluş odaklı değilse, katma değer alınamaz.

Uygulama

Bu yöntem, pratikte WOL çemberleri oluşturularak uygulanır. Üç ila beş kişilik küçük gruplarda, şahsen veya sanal olarak, bir saatliğine haftada bir kez üç ay buluşulur. Her üye, grubun yardımıyla kendi hedeflerini gerçekleştirmeye çalışır. Örneğin, bir hafta hedefi elzem olan networkunu kurmak için çalışıyorsa, bir sonraki hafta networkuna anlamlı katkılar yapmayı öğrenmekle ilgilenir. 12 hafta, rehberli bir program olarak tasarlanmıştır. Bu, küçük adımı atmak, geri bildirim almak, çalışanın öğrenmesine yardımcı olmak ve bireysel ilerleme kaydetmek anlamına gelir. Bazı alıştırmalar var, ancak test yok ve değerlendirme yok.

Bir WOL çemberinin temelleri

 • Her birey kendi hedefini seçecek.
 • Toplantılarınızı samimi ortamda gerçekleştirin. Bireyler yeni işleyişler deneyecek kadar WOL çemberine güvensin.
 • WOL çemberiniz 4-5 kişiyi geçmez ise eylemler ve tartışmalar dengelenir.
 • 12 kere bir saatlik seans, yeni alışkanlıklar geliştirmenize ve uygulamanıza izin verir.
 • Küçük adımlar, güveninizi pekiştirmeye ve kendinizi geliştirmenize yardımcı olur.
 • Birçok çevre Skype aracılığıyla görüntülü sohbet yoluyla buluşur, böylece bulunduğunuz yere bakmaksızın kişileri ekleyebilirsiniz.
 • Yaptığınız her ilerleme, networkunuzu oluşturmanıza ve hedefinize ulaşma şansınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.

WOL Çemberinin 12 haftalık gündemi

Aşağıda 12 hafta süren WOL çemberi buluşmalarında yapılması gerekenler her hafta başka bir gündem içermesi sözkonusudur.

Üyelerin hedefleri, gelişmeleri ve zorlukları hakkında açıkça konuşabilmeleri önemlidir. Güven, başarılı bir çevrenin en önemli unsurudur. WOL çemberi dört ila beş kişi için çok uygundur. Beş kişiden fazlası, egzersizler için çok fazla tartışma ve çok az zaman olduğu anlamına gelir.

NOT: Bu bölümde ancak her hafta ulaşılması gereken hedefleri okuyacaksınız. Her hafta yapılması gereken detay bilgiler için workingoutloud.com sayfasına girerek, ücretsiz gündem dosyalarına (PDF) ulaşabilirsiniz.

Hazırlık haftası

Sizin için önemli olan bireysel bir hedefle başlayınız. Herkez kendileri için önemli olan ve on iki hafta içinde ilerleyebileceği bir konu seçmelidir.Bu arayış da birbirinize yardım edebilirsiniz. Bir WOL çemberi güvenli, gizli bir alandır. Bir çemberin üyeleri, destekleyici bir ortam olduklarına inanırlarsa daha iyi öğrenirler ve rekabet veya derecelendirme konusunda endişelenmenize gerek duyulmaz.

1. Hafta: Dikkatinizi Netleştirin

İlk haftada, çemberinizin diğer üyelerini biraz daha yakından tanıdıktan sonra, kendi bireysel hedefinizi seçin. Ardından, hedefinizle ilişkili kişilerin listesini “İlişki Listesi” oluşturarak bu hedefe doğru bir adım atın. Başlangıçta hedefiniz veya süreç hakkında belirsiz olabilirsiniz, ancak gelecek on iki hafta boyunca attığınız her adımda kendinize olan güveniniz artacaktır. Aynı şekilde, çemberin bireysel üyeleri arasındaki güven de artıyor. Bütün bu adımlar sizin daha cesur ve yetenekli hissetmenize yardımcı olur.

2. Hafta: İlk katkılarınızı gerçekleştirin

İkinci haftada, belirlediğiniz ilişkilerinizi derinleştirmek için ilişki listenizdeki kişilere küçük katkılarda bulunun. Listenizi kontrol etmek bile dikkatinizi hedefinize odaklanmış tutar ve her hafta attığınız küçük adımlar sizi daha fazla bu hedeflerinize doğru teşvik eder.

3. Hafta: Üç küçük adım atın

Üçüncü hafta’da, zaman yönetiminizi yeni oluşan olasılıklara karşı ayarlayın. İlişki listenizi genişletin ve farklı türde bir katkıda bulunun. Bu küçük adımlar, uygulamanızı pekiştirmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.

4. Hafta: dikkat çekmek

Yayınlarınızın sunumu büyük bir fark yaratıyor. Bu hafta, mesajlarınızı yazma biçiminizi geliştirmek ve genellikle insanlara yaklaşmak için çalışacaksınız. Bu çalışmalar, gönderilerinizin daha kişisel, değerli ve etkili hissedilmesini sağlar.

5. Hafta: Kişisel olarak yapın

Çoğu insan, özellikleri konusunda çok sınırlı olduğunu düşünüyor. Bu, hafta bu değişecek! Yapacağınız alıştırmalar sizin normal olarak değerlendirdiğiniz kişiliğinizin geniş spektrumunu karşı taraf ile iletişim için bir temel oluşturarak farklılık oluşturun.

6. Hafta: Görünür ol

Bu hafta çemberinizde en etkili alıştırmalardan birini yapıyorsunuz: “Gelecekteki şahsınızdan kendinize bir mektup.” Neyin mümkün olabileceğine dair uzun vadeli bir vizyon oluşturarak, bu vizyonun gerçekleşme olasılığını arttırırsınız.

7. Hafta: Amaçlı ol

Kişiler ve katkılar açısından amacınızı düşünerek yedi hafta geçirmiş olsanız da, hala bu yeni davranış şeklini bir alışkanlık haline getirmek için çalışıyorsunuz. Örneğin, listenizdeki isimler üzerinde çalışmak için zaman bulmak hala size zor gelebiliyor. Bu hafta, yeni alışkanlıklarınızı güçlendirmenin yollarını keşfedeceksiniz, böylece daha az efor göestererek ‘normal’ hissedecekler. Ayrıca kaçınılmaz zorlukların ve aksiliklerin üstesinden nasıl gelineceğini de öğreneceksiniz.

8. Hafta: Alışkanlık haline getirin

Bulunduğunuz çemberde, çalışmalarınızı ve düşüncelerinizi daha görünür kılarak katkı yelpazesini genişletmeye hazırsınız. Bazılarınız için bu yabancı olsa veya bazı rahatsızlıklara neden olsa bile, bu haftaki çalışmalarınız, hem cömert hem de kullanışlı basit bir şey oluçturmanızı sağlayarak bir adım daha atmanıza yardımcı olacaktır.

9. Hafta: Daha bağımsız katkılar geliştirmek

Görünür olmadığınızda başkalarının sizi ve işinizi keşfetmesi zordur. Bu hafta, temas kurma şansınızı artırmak için sanal profilinizi gözden geçirin. Ardından kurduğunuz bağlantıları derinleştirmek için gelişmiş varlığınızı kullanarak daha etkili olacaksınız.

10. Hafta: Daha sistematik olun

Sistematik hareket etmek işlerinizi kolaylaştırır. Bu hafta iki basit sistem kuruyoruz: biri yeni gönderileri tanımlamak ve diğeri ise ilişki listenizi yönetmek için.

11. Hafta: Olanakları düşünün

Şimdiye kadar, odak noktası kişisel katkılarınız ve bağlantılarınız olmuştur. Şimdi de networkunuz hakkında düşünerek neler yapabileceğinizi ve birlikte neler başarabileceğinizi algılayacaksınız.

12. Hafta: Yansıt ve kutla

Bu hafta bir sürecin sonunu işaretler ve aynı zamanda bir başlangıç ​​olabilir. Sizin için neyin değiştiğini ve nelerin olabileceğini düşünün. Mümkünse, öğle veya akşam yemeği için son toplantıyı yapın – veya kutlama ortamı oluşturmak için başka bir yaratıcı yol bulun.

Kaynaklar