Çalışanlar ayrıldığında, yalnızca büyük bir bilgi ve beceri zenginliği kaybolur. çalışanları elde tutma yöntemleri geliştirilmelidir.