Eleştiriyle karşılaşmak kaçınılmazdır, ancak soğukkanlılıkla ve öğrenme açıklığıyla yaklaşmak, bu durumu bir gelişim fırsatına dönüştürebilir.