Nizamü’l-mülk ve Modern Liderliğin İlkeleri Siyasetname eserinden faydalanmıştır. Güçlü liderliği benimser, çağa uygun liderlik prensiplerini uygular.