Management, Methods, TR

İş hayatında diplomasi

Diplomasi sanatı sadece büyük siyasi sahne için uygun olmakla kalmaz, aynı zamanda işyerinde de önemli bir araç olmaktadir. Bu yazımda, iş hayatınızda karşılaştığınız münakaşaları nasıl diplomatik çözebilmeniz ile ilgili bilgi ve tavsiyeleri kaleme aldım.

Management, TR

Dijital ortamda sanal ekip yönetimi

Gelişen dijitalleşme ve küreselleşme sürecinde, “klasik” işyerleri yok oluyor ve ekip yapıları değişiyor. Bir ekip üyesi tesiste, diğeri ev ofisinde ve diğeri ise başka bir ülkede. Bu nedenle, böyle karmaşa bir “sanal ekip” yöneticisi özel niteliklere sahip olmalıdır.