Proje yönetimi, bir projenin başlangıcından sonuna kadar olan süreçlerin planlanması, koordinasyonu ve kontrolünü içerir. Bu süreçlerde projenin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanabilmesi için çeşitli yönetim araçları ve teknikleri kullanılır. Bu araçlardan biri de PERT’tir, yani Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği geliştirilmiştir. Bugün, bu yöntem, geniş kapsamlı projelerde zaman yönetimini ve kaynak tahsisini optimize etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

PERT, projelerdeki belirsizlikleri ve riskleri yönetmek için tasarlanmış bir tekniktir. Özellikle karmaşık projelerde, süreçler arasındaki ilişkilerin ve zamanlamaların belirsiz olabileceği durumlar için oldukça faydalıdır. PERT, projenin farklı aşamalarını ve bu aşamalar arasındaki bağlantıları görselleştirmek için bir ağ diyagramı kullanır. Her aşama için en erken başlama, en geç başlama, en erken bitiş ve en geç bitiş zamanları gibi bilgileri içerir. PERT ayrıca projenin kritik yolunu da belirler, yani projenin başlangıcından bitişine kadar olan en uzun yolunu ve bu yolun süresini tanımlar.

Bu yazıda, PERT analizinin nasıl uygulandığını, avantaj ve dezavantajlarını ve özellikle hangi projelerde kullanılabileceğini derinlemesine inceleyeceğiz.

Kısa olarak PERT nedir ve kim geliştirmiştir?

PERT (Program Evaluation and Review Technique) Performans Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği anlamına gelir ve ABD Deniz Kuvvetleri tarafından geliştirilen bir tahmin yöntemidir.

Tahmin kelimesinin açiklaması

Bir tahmin her zaman belirli bir aralıkta belirli bir olasılıkla olan bir yaklaşımdır.

PERT formülü ile nasıl çalışılmalı

Her aktivite için üç senaryo geliştirilmiştir:

  • iyimser (İ) – her şey sorunsuz uygulanacağına inanmak
  • gerçekçi (G) – uygulamayı gerçekci olarak değerlendirmek,
  • Kötümser (K) – Tipik sorunları baz alarak kötümser düşünmek.

Her üç değerde planlanan yaptırımın hesaplanmasına dahil edilir, ancak zaman faktörüne (G) en yüksek değer biçilir.  Bundan dolayı G (gerçekci) bölümü dört ile çarpılması gerekir. Bu faktör Cone of Uncertainty  metoduna dayanmaktadır.

Formül: (1 x İ + 4 x G + 1 x K): 6

Örnek: Bir etkinlik muhtemelen 10 saat sürecektir (G). En iyi ihtimalle göre 6 saat (İ)  ve en kötü durumda 26 saat (K) tutacaktır.

(6 + 40 + 26) :6 = 12

PERT tahminine göre 12 saattir hesaplanmaktadır! Bu değeri planlamada ve görüşmelerde kullanılacak olan değerdir.

Tahmin etmek, sorumlu ve zorlu bir görevdir. Tahmin eden şahıs yanlış değerlendirirse, bunun yıkıcı sonuçları olabilir. Bu nedenle, yürütülen tahmininin mümkün olduğunca gerçekçi olması şarttır. Bunun için, ulaşılacak hedefin açıkça tanımlanması gerekmektedir. Şartlar ne kadar net ve kesin olursa, tahminler okadar realiteyi yansıtır. Gerçek değer, tahmini değerden% 10’dan fazla sapmazsa, bir tahmin çok iyi olarak değerlendirilebilinir. Tahminlerin % 75’inde sapmalar% 25’in altında ise tahmin metodu iyi olarak niteliendirilebilinir.

Değerlendiren şahıs deneyimli olsa bile, yeterli bilgi mevcut olması ve bu bilgileri tazelemesi gerekir. Bu nedenle proje planının düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir.