Modern liderliğin ruhu, geçmişin derin bilgeliği ile geleceğin ufuklarını birleştirir. Nizamül Mülk üzerine yazdığım yazı, İslam medeniyetindeki liderlik figürlerine olan ilgimi artırdı. Araştırmalarım sonucu Fârâbî’nin liderlik üzerine 12 tavsiyesine rastladım. Bu tavsiyesine, geçmişin derinlikleri ile geleceğin beklentilerini kucaklayarak, bugünün karışık dünyasına ışık tutuyor.

Fârâbî, yüzyıllar öncesinden bizlere liderlik sanatının ideal modelini sunar. Bu model, geçmişin yankılarından çok daha fazlasını temsil eder; bugünün ve geleceğin dünyasına yön gösterir. İdeal lider, tarihsel bir silüet olmanın ötesinde, bugünün karmaşıklığına ve yarının umutlarına cevap veren bir rehberdir. Liderlik, geçmişin bilgelik mirası ile bugünün taleplerini bir araya getiren bir köprüdür. Bu köprü, Fârâbî’nin düşünce dünyasından süzülerek, bugünün ve yarının liderlerine yol gösterir. Bu yazımda Fârâbî’nin İdeal Liderlik ile ilgili 12 Tavsiyesini sizler ile paylaşıyorum.

Fârâbîyi taniyalım!

Fârâbî, 870-950 yılları arasında yaşamış, İslam dünyasının önde gelen filozoflarından biridir. Gerçek adı Ebu Nasr Muhammed b. Turhan b. Uzlug el-Fârâbî et-Türki olan Fârâbî, Türkistan’ın Fârâb vilayetinde doğmuştur. Hayatı ve eğitimi hakkında detaylı bilgiler eksik olsa da, bilgi peşinde çıktığı seyahatlerde Buhara, Semerkant, Merv, Belh gibi kentlere uğramış, daha sonra Bagdat’a yerleşerek orada eserlerini kaleme almıştır. Fârâbî, İslam felsefesine metot, terminoloji ve problemler açısından büyük katkılarda bulunmuş, münzevi bir hayat sürmüş ve dünya nimetlerine önem vermemiştir.

Fârâbî’nin Yöneticilere Yönelik Tavsiyeleri

Fârâbî’nin yöneticilere yönelik 12 tavsiyesi, günümüzde de büyük ölçüde uygulanabilir ve hatta modern liderlik anlayışıyla uyumlu birçok unsur içerir. Bu tavsiyelerin modern çağda nasıl uygulanabileceğini ve muhtemel sonuçlarını inceleyelim.

 1. Fiziksel ve Zihinsel Sağlık: Günümüzde yöneticilerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi, karar alma süreçlerinde zihinsel berraklık ve fiziksel dayanıklılık sağlar. Stres yönetimi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları bu amaca hizmet eder.
 2. İyi Anlama ve İdrak Yeteneği: Etkili liderlik için iletişim becerileri ve empati önemlidir. Yöneticilerin, farklı bakış açılarını anlaması ve bunlara saygı göstermesi, daha kapsayıcı ve etkili kararlar alınmasına yardımcı olur.
 3. Güçlü Hafıza: Yöneticilerin geçmiş deneyimlerden ders alması ve bu bilgileri gelecekteki kararlarında kullanması, daha bilinçli ve bilgi temelli yönetim anlayışına katkı sağlar.
 4. Zeka ve Uyanıklık: Yöneticilerin zeki ve uyanık olması, hızla değişen dünya şartlarında hızlı ve etkili kararlar almayı gerektirir. Bu da sürekli öğrenme ve gelişime açık olmayı zorunlu kılar.
 5. İyi İletişim Becerileri: Açık ve etkili iletişim, günümüz yöneticilerinin en önemli becerilerinden biridir. Bu, hem iç hem de dış paydaşlarla sağlıklı ilişkiler kurmayı sağlar.
 6. İlme Hevesli Olma: Öğrenmeye açık olmak, yenilikçi ve yaratıcı bir liderlik tarzını destekler. Sürekli öğrenme, yöneticilerin çağın gereklerine uyum sağlamalarını sağlar.
 7. Doğruluk ve Adalet Duygusu: Etik ve adaletli davranış, toplumda güven ve saygınlık inşa eder. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, modern yönetim anlayışının temel taşlarındandır.
 8. Nefsanî Zevklerden Kaçınma: Kişisel disiplin ve özdenetim, yöneticilerin otoritesini ve saygınlığını korumalarına yardımcı olur. Ayrıca, etik dışı davranışların önlenmesine katkı sağlar.
 9. Yüksek Ahlaki Değerler: Yöneticilerin ahlaki değerlere bağlı olması, kurumlarının sürdürülebilir ve etik bir temelde büyümesini sağlar.
 10. Maddi Değerlere Bağlı Olmama: Malzeme odaklı olmayan bir liderlik, daha çok insan odaklı ve toplumsal faydaya yönelik kararlar alınmasını teşvik eder.
 11. Kararlılık ve Cesaret: Kararlı ve cesur liderlik, zor zamanlarda bile doğru kararları almayı ve bunları uygulamayı mümkün kılar.
 12. Filozof Yönetici: Yöneticinin aynı zamanda bir düşünür olması, derinlemesine analiz ve uzun vadeli vizyon gerektiren kararlar almasını sağlar. Bu, özellikle karmaşık ve belirsiz durumlarda önemlidir.

Sonuç

Fârâbî’nin zamanı aşan 12 tavsiyesi, modern liderliğin temel taşları olarak önümüzde duruyor. Bu tavsiyeler, yüzyıllar öncesinden gelen bir bilgeliğin, bugünün ve yarının dünyasına nasıl ışık tutabileceğinin kanıtıdır. Liderlik, geçmişin derin anlayışı ve geleceğin yenilikçi vizyonu arasındaki hassas dengede yükselir. Farabi’nin öğretileri, bu dengenin nasıl kurulabileceğini bizlere gösteriyor.

Bu sentez, sadece tarihsel bir inceleme değil, aynı zamanda çağımızın liderlerine bir rehberdir. Fârâbî’nin öğütleri, bugünün liderlerine, toplumun refahı ve adaleti için yol gösterici olabilir. Onun liderlik modeli, etik değerler, adalet duygusu ve toplum için hizmet etme arzusu ile donanmıştır. İşte bu, modern liderlerin özünde bulundurması gereken niteliklerdir.

Fârâbî’nin 12 tavsiyesinin modern liderlikle sentezinin, sadece tarihi bir değerlendirme olmadığını vurgulamak isterim. Bu, bugünün liderlerinin karşılaştığı zorluklara karşı duruşunu belirleyen, geleceği şekillendirecek bir kılavuzdur. Fârâbî’nin düşünceleri, bugünün karmaşık dünyasında liderler için bir pusula işlevi görüyor. Bu pusula, liderlerin hem geçmişin bilgeliğinden hem de geleceğin vizyonundan ilham alarak, daha adil, bilge ve insan odaklı bir dünya yaratmalarına yardımcı olabilir.

Kaynak: