Dinamik bir iş dünyasında, her adımın önemli olduğu ve bir şirketin gücünün yenilik yeteneğine bağlı olduğu bir ortamda, evetçi liderlerin sık sık liderlik rollerinde bulunması paradoks gibi görünebilir. Çatışmalardan kaçınan ve sürekli olarak onaylayan (evetçi) bu liderler, ilk bakışta uyum sağlayıcı ve destekleyici olarak görülebilirler. Ancak daha dikkatli incelendiğinde, bu yaklaşımın bir şirket için yarattığı daha derin ve çoğu zaman gizli maliyetler ortaya çıkar. Sürekli onaylama eğilimleri, sadece kritik tartışmaları engellemekle kalmaz, aynı zamanda günümüzün hızla değişen iş dünyasında büyüme ve uyum sağlama için gerekli olan yenilik gücü ve risk alma yeteneğini de baltalar.

Bu yazıda, evetçi liderlik tarzının şirketler için oluşturduğu riskleri ve bunların nasıl üstesinden gelinmesi gerektiğini vurgulamayı amaçlamaktadır. Liderlerin sadece uyum sağlayıcı olmalarının ötesinde, eleştirel düşünceyi ve yenilikçiliği teşvik etmeleri gerektiğini savunuyorum.

1. Evetçiler ile Yeniliğin Kaybı

Yenilik ve yaratıcılık, bir şirketin başarısı için hayati önem taşır. Adobe tarafından yapılan bir araştırma, yaratıcılığı teşvik eden şirketlerin, çalışan memnuniyeti ve bağlılığında daha yüksek oranlara sahip olduğunu ve önemli ölçüde daha iyi finansal sonuçlar elde ettiğini göstermiştir (Adobe, 2016). Evetçi liderlik pozisyonlarında olanlar, çalışanların mevcut durumu bozma korkusuyla yenilikçi olmaktan çekinmelerine neden olan bir atmosfer yaratır. Bu, şirketin uzun vadede rekabet gücünü zayıflatan bir durağanlığa yol açar.

2. Risklerin Göz Ardı Edilmesi

Çoğunluğun veya üst düzey liderlerin görüşlerine katılmaya eğilimli olan evetçiler, genellikle gerekli risk değerlendirmelerini ihmal ederler. Harvard Business Review, kritik geri bildirimleri ve farklı görüşleri bastıran şirketlerin büyük stratejik hatalara karşı önemli ölçüde daha savunmasız olduğunu vurgular (HBR, 2019). Riskleri gerçekçi bir şekilde değerlendirme ve buna göre tepki verme yeteneği olmadan, bir şirket ciddi hatalar yapabilir.

3. Yetenekli Çalışanların Motivasyonunun Düşmesi

Gallup tarafından yapılan bir araştırma, takım bağlılığındaki varyansın %70’inin liderlik kalitesi ile açıklanabileceğini göstermektedir (Gallup, 2020). Evetçi liderlik yapanlar, zorlukları ve tartışmaları önlemeyi tercih ederler, bu da en yetenekli çalışanları çoğu zaman demotive eder. Bunlar, fikirlerinin ve katkılarının değerlendirildiği ve teşvik edildiği bir çalışma ortamı arayışına girerler.

4. Otantik İletişim Eksikliği

Evetçiler genellikle takım içinde açık ve dürüst iletişimi engellerler. Rahatsız edici gerçeklerden kaçınmayı tercih ederler, bu da sorunların ele alınmaması ve yanlış anlamalara yol açan bir sessizlik kültürüne neden olur. Bu, takımın verimliliğini ve etkinliğini olumsuz etkileyebilir.

5. Uyum Sağlama Yeteneğinin Eksikliği

Şirketlerin değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlaması gerekmektedir. Ancak, evetçiler genellikle konfor alanlarını bozabilecek değişikliklere direnirler. Bu, hızla değişen bir dünyada kritik olan uyum yeteneğinin eksikliğine yol açar.

Sonuç

Evetçi liderlerin liderlik pozisyonlarında neden olabileceği zararlar geniştir. İnovasyon yeteneğini, risk yönetimini ve çalışan bağlılığını baltalar ve böylece şirketin sağlığını ve büyümesini tehlikeye atar. Liderlik, bir şirketi sürdürülebilir bir şekilde ileriye taşımak için fikir ayrılıklarını ve kritik düşünmeyi teşvik etmeyi gerektirir. Kendi çeşitli liderlik pozisyonlarımdaki deneyimlerimden, bir projenin başarısı için açık ve zorlayıcı bir tartışma kültürünün ne kadar önemli olduğunu gördüm. Durumu sorgulamaya cesaret edenler, gerçek değişimleri ve yenilikleri teşvik edenlerdir.

“Sadece onaylayanlar, sadece çatışmaları değil, aynı zamanda ilerlemeyi de engeller.”

Albert Einstein