V.U.C.A. dünyasında yeniliklere sürekli ihtiyaç duyulmaktadır. Scrum ve Kanban’ın yanı sıra, Tasarım Düşüncesi (Design Thinking) de başka bir çevik (Agile) yöntemdir. 1970’lerde ve 80’lerde Stanford Üniversitesi’ndeki Palo Alto’da geliştirilen bir yöntemdir.

Bu yöntem son zamanda proje ve yönetim metotları arasında popüler hale geldi. Uygulaması kolay olan bu yöntem, işadamlarının çözüm bulma arayışlarında yardımcı olacağına inanıyorum. Bu yazımda tasarım odaklı düşünmeyi anlamanızı ve uygulamanızı hedefliyor.

Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) genel olarak nasıl anlamalıyız?

Tasarım odaklı düşünme, teknolojik imkanların elverdiği, ekonomik açıdan gerçekleşebilir olanla insanın istenilirliğini bir araya getiriyor. Bu şekilde beynin tümünü kullanarak işlenilen konuya çok yönlü bakış elde edilir.

Tasarım düşünmesi, karmaşık sorunlara çözüm bulmak için yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Ağırlığı, teknik fizibilite gibi hususlar yerine kullanıcı perspektifine odaklanır. Atölye (Workshop) formatında uygulanır ve temelinde farklı bakış açılarına sahip olan uzmanları, (satış, satın alma, pazarlama vb.) çok disiplinli (multidisciplinary) bir takıma dönüştürmek ve sağlıklı bir hata kültürü ile karakterize etmekdir.

Tasarım odaklı düşünmenin hizmet, üretim, finans, tedarik, kurum içi operasyonlar, insan kaynakları, pazarlama gibi belirli alanlarla sınırlı olmayan, birçok alanda hatta hayatın bir çok boyutunda uygulanabilen bir yöntemdir. Problem odaklı değil, çözüm odaklıdır ve bu yolda kişiye değer sunmak için mantık, hayat gücü, sezgi ve sistematik muhakemeden yararlanır. İnsanların ihtiyaçlarını, teknoloji, fizibil ve ekonomi bakımından bütünleştirmeyi hedefler.

Bu düşünme şekli daha iyi tasarlanmış çözümler için; heyecanı, yeni fikirleri ve yaratıcılığı destekleyen bir ortamdır. Tasarım odaklı düşünme için tasarımcı olmanız gerekmez. Yapmanız gereken, tasarım odaklı düşünmenin stratejik boyutlarını öğrenmek ve hayal gücü, sanatçılık ve sezgi gibi sağ beyin işlevlerini mantık, analiz ve planlama gibi sol beyin işlevleri ile entegre eden araçları ve teknikleri uygulamaktır. Gözlem, görüşme, karakterler oluşturma, hikaye panoları, empati kurma, prototipler hazırlama gibi tekniklerle tüm beynin katıldığı yaratıcı bir düşünme süreci desteklenebilir.

“Tasarım odaklı düşünen şirketler; en güçlü rekabet avantajı sağlayan bileşim olan inovasyon ve verimliliğin her ikisinde de ilerleme sağlamak üzere işlerini sürekli şekilde yeniden tasarlamak zorundadır.”Design of Business yazarı Roger Martin

Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) nerede uygulanır?

Tasarım Düşüncesi, birçok alanda uygulanabilinir! Açık, yaratıcı ama aynı zamanda sistematik bir yaklaşımla Tasarım Düşüncesi, farklı sorular ve problem alanları için yapılandırılmış bir prosedür modeli sunar. Bunlar, yeni pazarlama alanlarının keşfedilmesi, yeni ürün tasarımında, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve benzeri alanlarda kullanılır. Dijitalleştirme sürecinde, tasarım düşüncesi, dijital ürünler, hizmetler ve iş modelleri geliştirmek için uygun bir yöntem sunar.

Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) nasıl uygulanır?

Tasarım odaklı düşünce sürecine başladığınızda “Beginners Mind” yani hiçbir şey bilmediğiniz varsayarak başlarsınız. Ancak fikriniz somut olarak gerçekleştiğinde / uygulandığında bu süreç sona erer.

EMPATİ: İnsan odaklı düşünmek anlamına gelir. İlk önce sorunu anlamak ve uygun bir soru oluşturmaktır. Bu, projenin zorluklarını ve hedeflerini tanımlar. Sonrasında yoğun araştırma ve saha gözlemi izler. Proje için önemli bilgiler sağlar ve çerçeve koşullarını tanımlar.

TANIMLAMA:
Empati adımında toplanan bilgileri bir araya getirilir. Süreç esnasında çıkabilecek problemleri çözebilmek için fikirler ortaya konur. Sonuç olarak ihtiyaçları iyi tanımlanmış olması gerekir.

FİKİR ÜRETMEK : Bu aşamada çok sayıda fikir ve çözüm üretmek önemlidir. Bu çalışmayı ‘Brainstorming’ tekniği ile gerçekleştirebilirsiniz! Bunun dışında problem alanını genişleterek olayların dışından bakmak önerilir. Bu şekilde sorunu incelemek ve çözüm yolu bulmak için alternatif yollar aramaya başlanır.

MODELLEME: Uzun gelişim döngüleri yerine, fikirleri test etmek ve göstermek için düşük maliyetli prototiplerin üretimine başlanır. Böylece yaklaşımlar hedef kitle ile daha erken geliştirilebilir ve üzerinde test edilebilir.

TEST ETME: Bu aşamada belirlenen en iyi çözümler test edilir. Sonuçlar kullanım koşullarına ve kullanıcıya görüşülür. Fikirler değerlendirildikten sonra yeni bir modelleme yapılır veya mevcut olanı daha da iyileştirilebilir.

UYGULAMA: Çalışılan modellemde istekleri yerine getiriyor, uygulamaya geçirilir veya tekrar tasarım odaklı düşünme döngüsü uygulanır.

Tasarım odaklı düşünmenin kısa tarifi:

Tasarım odaklı düşünme karmaşık problemlere çözüm getirmede kullanılan bir yöntem şeklinde de yorumlanabilir. Şirketinizde karşılaştığınız zorluklara karşı sağlıklı çözüm üretebilmek için, farklı birimlerden oluşan uzman bir ekip oluşturmanız gerekiyor. Tasarım düşüncesi tam bu tür bir ekip çalışmasını teşvik eder. Bu süreç tasarımcıların çalışmalarına dayanır ve anlayış, gözlem, beyin fırtınası, iyileştirme, yürütme ve özünde öğrenmenin bir kombinasyonunu temsil eder.

Karmaşık zorluklara yeni çözümler getirmek için yaratıcı düşünme şekli.


Kaynak:

https://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking
https://www.ideou.com/blogs/inspiration/what-is-design-thinking
https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process