Dijitalleştirme ve bilgi yönetimi gelecekte hızlı bir şekilde gelişmeye devam edecek. Bu gelişim, bazı iş alanlarını gereksiz hale getirse de, yerini dolduran karmaşık sistem ve süreçlerin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu gene insanlar olacaktır.

Bu gelişme fiziksel ve zihinsel olarak ayak uydurabilmek için, liderlerin kendisinin ve çalışanlarının sağlığına dikkat etmeleri elzemdir! Bulunduğumuz bilgi çağındaki en önemli kaynak hala iş yapan insanlar olmaktadır.

Bu yeni ortamda göz ardı edilen bir unsur ise, insallarda artan tükenmişlik (Burnout) sendromu olmaktadır. Nedeni ise fizyolojik ve nörolojik kapasitelerimiz, bilgi çağının talep ettiği hızda gelişmemesinden kaynaklanmaktadır.

Sanayi çağına kadar doğanın koşulları ile uyumlu bir şekilde gelişen insan, sanyi çağından sonra ciddi hız kazanmıştır. Bu hızı yakalayabilmek için, insanların gelişimi ancak ek destek ile gerçekleşebilir.

Hiçbir şirket modern teknoloji kullanmadan yapamaz, ancak bu kullanımın görünmeyen tarafı ise, tipik tükenmişlik semptomlarından muzdarip olan lider, yönetici ve çalışanlar olmaktadır.

Dilşâd (mutlu) Liderler ise bu gerçeğin farkında ve çalışanlarının sağlığına ve kendilerine dikkat ederler. Liderlik rollerini geliştirmek için tutumları, davranışları ve sosyal becerileri üzerinde çalışırlar ve geliştirirler. 

Katılımcı liderlik araçlarını kullanıyorlar ve böylece çalışanlara kendi şirketlerinin gelişimini şekillendirme konusunda yardımcı oluyor. Bu, enerjiyle başarılı bir şekilde uygulanabilen, herkes tarafından desteklenen, yenilikçi yöntem ve prosedürlerle sonuçlanıyor. Bu yüzden mutlu liderlerin daha başarılı olması tesadüf olmamaktadır.

Lider ve yönetici hakkında birkaç makale yayınladım. Çoğu zaman, verimliliği artırmak amacıyla metodolojik becerilere odaklandım. Bu makalede odak noktası liderin kendisi: İç dünyasıyla uyum içinde olan bir liderin çok daha verimli ve mutlu olabileceğini göstermek istiyorum.

Dilşad (Mutlu) Liderler kendilerine dikkat eder

Memnuniyetsiz, dengesiz, fiziksel ve psikolojik bakımdan yetersiz, lider hızla yürüyen bir çevre kirliliği haline gelir. Kendi tamamlamamış ve kötü huyuyla iklimi zehirleyen ve çalışanların tüm enerjisini alan bir patron, hayal kırıklığına neden olur. Direniş, istifa, çatışmalar ve çok yüksek bir hastalık oranı bunun sonuçlarıdır.

Dilşâd liderler kendilerine dikkat etmesi şu anlama geliyor:
Kendi ile barışık bir lider, hayatının ‘nedenini’ hazm etmiş ve hayatının amacının büyük bir bölümünü keşvetmiştir! Yaptığı şeylerin, yaşamı için planladıklarına ve hayalini kurduklarına karşılık geldiğinden emin olur. İşini sevmek zorunda olmasa bile, en azından yılda yaklaşık 1600 saat çalışarak, dikkatli ve etkin bir şekilde harcadığından emindir!

Dilşâd liderler düzenli olarak sağlık kontrollerine gider, sağlıklı beslenir ve iş yerinde önemli bir toplantı kadar istirahatını aynı önemle planlar ve uygularlar. Disiplinli, spor yapar, dinlenmek için başka yöntemler de kullanır.

İşi için ihtiyaç duyduğu desteği ve gücü toplamak için, hobilerini devam ettirirler. Ama en önemlisi: Aile ve iyi arkadaşları ile ilişkilerini tazeler ve geliştirirler. İşi için ortaya koyduğu öz disiplini, işi dışında, kendisi için de kullanır.

Bu yatırım karşılığını en kısa zamanda vermeye başlar! Daha dengeli, daha verimli ve daha fazla boş zaman kazanırlar. Bunları devam sürdürebilmeleri için kendilerini geliştirerek, profesyonel yardım alırlar, çünkü başarısız denemeler ile zaman kaybetmek istemezler. Aynı imkanı çalışanları için de düşünürler ve bu tür eğitim seminerlerine katılmalarını sağlarlar.

Dilşâd liderler çalışanlarına değer verir ve mutlu olmasını sağlar

İşyerinde en önemli varlığı çalışanlar olduğunu bilen dilşâd lider, kişisel gelişim ve eğitim almadan çekinmez. Duygusal ve sosyal becerilerini geliştirir ve anlamlı ve duyarlı bir şekilde iletişim kurmayı öğrenir.

Bu zamanda hiç kimse her şeyi tek başına yapamaz veya bilemez. Dijitalleşen dünyada her durum tek kişinin çözebileceği halden çıkmıştır ve çözümler, sonuçlar ve yaratıcı yenilikler ekip içinde geliştirilmesi elzemdir.

Bu nedenle, atölye çalışmalarında, insan olmanın temel yönlerini anlamayı, hassas bir şekilde ele almayı ve birinin kendi hedeflerini ve diğerlerinin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı öğrenir.

Böylece, ilişki alanındaki kişilerin kültürel ve sosyal bağlamını göz önüne alma yetkinliğini de geliştirir.

Dilşâd lider eğitiminin ana konuları:

  • Kişilik gelişimi
  • Duygusal zeka eğitimi
  • Dinleme ve geri bildirim kültürü
  • Uyuşmazlık çözümü
  • Öz sorumluluk ve özeleştiri eğitimi
  • Günlük çalışma hayatında farklı durumlarında görüşme eğitimi

Dilşâd lider çalışanlarının bilgilerini ve dehalarını etkin bir şekilde kullanmak için, sağlıklı bir kurumsal iklim ve katılımcı bir toplantı kültürü oluşması için uğraşır. Bu davranışın sonuçları:

  • Toplantılar ilham verici ve yaratıcı toplantılar haline gelir.
  • Herkes katılmayı sever.

Ayrıca büyük grup dinamiklarini kullanarak, çalışanların yeni gelişmeleri ve projelerde mümkün olduğu kadar, erken ilgisini çeken geniş çaplı müdahalelerin gücünden yararlanır.

Sonuç

Dilşâd liderler, mutlu çalışanları ile harika sonuçlar elde ederler. Dengeli ve çalışanların memnuniyetini her zaman göz önünde bulundurarak, ekipler yanmadan en iyi etkin şekilde performans gösterebilir. Birlikte başarılı olmak isteyen insanlarla, en zorlu koşullar, altında başarılı olacağı anlamına gelir.