Dilşâd (mutlu) Liderler çalışanlarının sağlığına ve kendilerine dikkat eder. Liderlik rollerini geliştirmek için tutumları, davranışları ve sosyal becerileri üzerinde çalışır.