Pek çok etkili modellerde olduğu gibi OKR temel fikri oldukça basittir: Her hedefe (Objectives – OKR ) ölçülebilir anahtar sonuçlar ( Key Results – OKR) OKR en iyi yönetim araçlarından biri olarak kabul edilir.