Olumsuz iletişim genellikle çalışanlar için bir tetikleyicidir. Olumsuz ve sert iletişim uzun bir süre devam ederse, çalışanınızın motivasyonu düşer, ve sonunda şirketinizi terk eder. Şiddetsiz iletişim, potansiyel çatışmayı sakin ve barışçıl diyaloga dönüştürür, hatta çalışanınızı motive eder. Bu kalemde Marshall B. Rosenberg’in “Şiddetsiz İletişim” kavramını paylaşmak ve sizlerli daha bilinçli, saygılı ve dikkatli dinlemeye teşvik etmek istiyorum.

Ünlü Avusturyalı iletişim bilimcisi, psikoterapist, filozof ve yazar Paul Watzlawick, ünlü aksiyomunda*1 insan her anında iletişimde olduğunu tespit etti. Bir insan pasif kalarak iletişimden kaçınamaz ve iletişimdeki tek taraflı aksaklıklar çatışmalara yol açar. Tek kelime etmeyerek ve başkalarını görmezden gelerek iletişim askıya alınamaz, çünkü bu da bir tepkidir ve ilişkiyi olumsuz etkileyebilir.

İletişim genellikle suçlamalara ve yanlış anlamalara çok müsaittir

İnsanlar arasındaki etkileşimler iletişim ile karakterize edilir ve bu da özellikle şirketlerde çatışmalara yol açabilmektedir. Çalışanlar anlaşıldıklarını hissetmezler ve yöneticiler görmezden gelindiğini hatta ciddiye alınmadıklarını düşünürler. İş talimatları ve önemli mesajlar duymamazlıktan gelinir veya doğru şekilde anlaşılmaz. Sonuç olarak, kişilerarası ilişkilerde bozulma ve duygusal yaralanmalar ve dolayısıyla performansta düşüş, daha yüksek hastalık izni hatta (iç ve gerçek) işten çıkarmalar söz konusu olabilir.

“People join companies and leave bosses” Bu ifadenin büyük bir geçerliliği vardır. Olumsuz iletişim davranışı genellikle tetikleyicidir. Bu nedenle başarılı iletişim, liderlik kültürünün ve beraber çalışmanın önemli bir parçasıdır. Hatalar her zaman farklı seviyelerdeki ekip üyelerinin ihtiyaçları karşılanmadığında ve ilgililer birbirleriyle eşit bir temelde iletişim kurduğunda (iletişim piramidi) olur. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve eşler arası iletişim için uygun yapılar geliştirilmelidir.

Daha fazla huzur için şiddet içermeyen iletişim

Şirket düzeyinde kişilerarası iletişimi kontrol etmenin bir yolu şiddet içermeyen iletişimdir. Marshall B. Rosenberg, başlangıçta iletişimi, insan ilişkilerini, iletişim ve bu tür ilişki süreçlerine dahil olanların karşılıklı iyiliğe katkıda bulunacak şekilde geliştirme amacıyla bir eylem kavramı olarak görmekten başka bir şey ifade etmiyor. Bu yöntemin amacı, konuşmanın konusu ne olursa olsun, insanları kendi gerçek ihtiyaçlarını ve diğer kişinin ihtiyaçlarını daha iyi takip etmeye, bunları dikkatle gözlemlemeye ve yıkıcı davranış ve durumları belirlemeye teşvik etmektir.

Şiddetsiz iletişim, size her durumda somut ihtiyaçları tanımayı ve bunları tam olarak ifade etmeyi öğretir. Bunun amacı, yargılama ve eleştiri karşısında eski savunma, geri çekilme veya saldırma kalıplarını dönüştürmeye yardımcı olmak ve böylece “şiddet içeren” tepkileri ve iletişimi en aza indirmektir. Marshall B. Rosenberg sözleriyle: “Şiddetsiz İletişim, hem içeride hem de dışarıda yoğun dinlemeyi vurgulayarak, takdir, dikkat ve empatiyi teşvik eder ve her iki tarafta da kalpten verme arzusu oluşturur.”

Şiddetsiz İletişimin dört bileşenini kullanın

Kurumsal bağlamda, çalışanların ve yöneticilerin savunmaya, geri çekilmeye veya saldırıya geçtiği, dolayısıyla çatışmaları çözmek yerine daha da şiddetlendiren bir iletişim davranışı sergilediği düzenli durumlar vardır. Şiddetsiz İletişim,aşağıdaki dört bileşenin yardımıyla gerçekleştirir:

  • Yargılarımızdan bağımsız GÖZLEM yapmak;
  • Doğrudan yüreğimizdeki DUYGUları fark etmek; 
  • Değer ve özlemlerimizi ifade ederek İHTİYAÇlarımızı dile getirmek; 
  • Net ve olumlu eylem dilinde ifade ettiğimiz RİCAlarda bulunmak.

Şiddetsiz iletişim bu nedenle kurumsal bağlamda önemli bir değere sahiptir. Kritik durumlarda diğer insanlarla değerden bağımsız ve önyargısız bir etkileşime yol açar ve ilgili herkesin yaşam kalitesinde sürekli artışa odaklanır. Yani uyumlu beraber çalışabilmek için bir temel oluşturacak ve her bireyin ihtiyaçlarını dikkate alan ortak çözümler üretecek şekilde, tüm tarafları empatiyle dinleme ve tüm tarafları empati ile anlama sanatıdır.

Sonuç

Şiddetsiz İletişim yeni hiçbir şey içermez. Yüreğimizde şiddetin olmadığı doğal, şefkatli şiddetsizliği ifade eder. Şiddetsiz İletişim, insanlarla gerçek bağlantının güzelliğini hatırlamamıza yardımcı olur. Biçimi basit olmasına rağmen, muazzam bir dönüştürücü güce sahiptir.