Yeni Nesil Liderlik, geleceğin liderlik felsefesinin bir tanımıdır. Dünya hızla değişiyor ve iş dünyasının da bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Eski liderlik anlayışları artık yeterli olmayabiliyor ve yerini daha esnek, öğrenmeye açık ve ekip çalışmasına odaklı liderlik yaklaşımlarına bırakmaya başlıyor. Yeni nesil liderlik, bu değişimi ve gerekliliklerini anlamaya ve uyum sağlamaya odaklanır. Bu yazımda, yeni nesil liderliğin temel özelliklerini ve bunlara sahip olmanın liderlere ve ekiplere nasıl fayda sağlayabileceğini 9 bölüme ayırarak kaleme almaktadır.

(Öz)farkındalık (Self Awareness)

Liderlerde yüksek düzeyde (öz)farkındalık, kendileri, ekipleri ve daha iyi anlaşılan iş sorunları hakkında daha doğru ve etkili kararlar almalarına yardımcı olur. Aynı zamanda liderlerin kendilerini ve ekip üyelerini tanımaları, daha iyi iletişim kurmalarına, daha yüksek motivasyon sağlamalarına ve daha iyi bir birliktelik duygusu oluşturmaya yardımcı olur. Sonuç olarak, liderlik becerileri de gelişir ve daha etkili liderler haline gelebilirler.

Öz farkındalığı lideler positionunda kullanmak için şu adımlar takip edilebilir:

 • Kendini ve etrafındaki insanları objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışın.
 • Kendinize dair doğru ve objektif bir değerlendirme yapın ve kendinizi geliştirmek için gerekli adımları atın.
 • İletişim becerilerinizi ve motivasyon tekniklerinizi geliştirin.
 • Ekibinizle dürüst, açık ve düzenli bir şekilde geri bildirim yapın.
 • Değişim süreçlerinde daha esnek ve uyumlu olun.
 • Konuları dürüstçe ve saygıyla müzakere edin.
 • İşlerinizi daha verimli yönetmek için delegasyon becerilerinizi geliştirin.
 • Zaman yönetimi ve odaklanma becerilerinizi geliştirin.

Öz Yönetim (Self Management)

Hızla değişen bir iş ortamında, öz yönetim, liderlik pozisyonundaki kişiler için önemlidir çünkü zamanlarını ve enerjilerini etkin bir şekilde yönetmelerine, hedeflerine ulaşmalarına ve görevlerine odaklanmalarına yardımcı olur ve ayrıca stresi yönetmelerine ve olumlu bir iş-yaşam dengesi kurmalarına destek verir. İyi öz yönetim becerileri ayrıca etkili kararlar almaya, riskleri değerlendirmeye ve çatışmaları çözmeye yardımcı olur. Öz yönetim, Deep Work (konsantrasyon ve odaklanma becerisi) ve verimlilik teknikleriyle birleştirildiğinde, dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek ve tamamen en önemli görevlere odaklanarak daha verimli çalışma ve odaklanma fırsatı sunar

Liderler kendi özyönetimi uygulamak için aşağıdaki adımlar dikkate alınabilir:

 • Önceliklerinizi belirleyin: Hangi görevlerin en yüksek önceliğe sahip olduğunu belirleyin ve bu görevlere odaklanın.
 • Zamanınızı Yönetin: Zaman yönetimi araçlarını ve ipuçlarını kullanarak zamanınızı verimli kullanın.
 • Stres yönetimini uygulayın: Stresle nasıl başa çıkacağınızı öğrenin ve rahatlamak için zaman ayırın.
 • Derin Çalışmaya Odaklanın: Dikkatinizi dağıtmayın ve öncelikli görevlere odaklanın.
 • Üretkenlik tekniklerini kullanın: Pomodoro veya GTD gibi tekniklerle daha verimli çalışın.
 • Sağlıklı kalın: Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza dikkat edin ve düzenli olarak spor yapın.
 • Kendinizi düşünün: İlerlemenizi düzenli olarak gözden geçirin ve gerektiğinde tekniğinizi güncelleyin.

Dayanıklılık (Resilienz)

Resilienz, insanların zorluklardan, stresli durumlardan veya kayıplardan kısa sürede toparlanma ve bu etkilere adapte olma kapasitesidir. Resilienz, insanların zorluklarla başa çıkma yeteneğini ve mücadele gücünü artırır ve hayatın zorlukları karşısında sağlam ve dayanıklı olmayı sağlar. Resilienz, insanların daha iyi stres yönetme becerileri kazanmasına ve hayatın zorluklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Liderler için dayanıklılık, zor ve stresli zamanlarda yüksek performanslarına sahip çıkmak ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlama yeteneği anlamına gelir. Bunu yapmak için aşağıdaki tavsiyeleri deneyebilirsiniz:

 • Kendinizi tanıyın: Stres etkenlerinizi ve tepkilerinizi bilin.
 • Stres yönetimi tekniklerini öğrenin: Meditasyon, yoga ve egzersiz gibi tekniklerle stresi yönetin.
 • Kendinize zaman ayırın: Rahatlamak ve için kendinize biraz zaman ayırın.
 • Bir Destek Ağı Kurun: Arkadaşlarınız, aileniz veya akıl hocalarınız gibi insanlarla etkileşim kurun ve onlardan destek alın.
 • Olumlu Düşünmeyi Öğrenin: Olumlu düşünmeyi geliştirin ve olumsuza odaklanmak yerine olumluyu vurgulayın.
 • Kendinizi meşgul edin: Hobiler, spor veya sanat gibi faaliyetlerle kendinizi meşgul edin.
 • Zamanın verimli kullanımı: Zaman yönetimi tekniklerini uygulayarak verimli çalışın ve zamanınızı en iyi şekilde kullanın.
 • Kendinize inanın ve kendinize güvenin: Bu sizi daha iyi hissettirecek ve daha iyi performans göstermenize yardımcı olacaktır.

Biz hissi (We-Feeling)

Bir organizasyonun biz hissi, çalışanların moral ve motivasyonu, iş performansı ve iş tatmini ile ilişkilidir. İyi bir biz hissi, çalışanların pozitif enerjisini artırabilir ve daha verimli ve mutlu çalışmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, müşteri ve çalışan memnuniyetini artırabilir ve uzun vadeli başarısına katkıda bulunabilir.

Lider ve çalışanların ilişkilerindeki biz hissi, olumlu ve kapsayıcı bir çalışma kültürünün teşvik edilmesiyle güçlendirilebilir. İletişime ve geri bildirime açık, çalışanlarının ihtiyaç ve duygularını anlayan, kişisel ve profesyonel gelişim için fırsatlar sunan bir yönetici, kurumda biz hissi algısını geliştirir. Her bireyin potansiyeline ve katkısına değer veren ve saygı duyan yöneticiler, teşvik edici ve destekleyici bir çalışma ortamı olmasına yardımcı olur.

Liderler aşağıdaki adımları atarak farkındalık oluşturabilir:

 • Açık ve dürüst iletişim: Çalışanlarla açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmalıdır.
 • Empati: Çalışanların duygusal durumunu anlamaya çalışmalı ve onları anlamlı yollarla desteklemelidir.
 • Başarıyı Kutlayın: Çalışanların başarılarını kutlamalı ve katkılarını görmelidir.
 • Sosyal Etkinlikler: Organizasyon içinde çalışanlar arasında sosyal etkinlikler düzenlemelidir.
 • Olumlu tutum: Olumlu bir tutum sergilemeli ve çalışanların gelişimine önem vermelidir.
 • Kariyer Geliştirme Fırsatları: Çalışanlara kişisel gelişim ve profesyonel büyüme için fırsatlar sağlamalıdır.

Bu adımların hayata geçirilirse organizasyonumuzda hiz hissi güçlenir ve çalışan motivasyonu artar.

Biz hissi ile ilgili detay bilgi için buraya tıklayın

Geri bildirim kültürü (Feedback)

Geri bildirim, bir organizasyon içindeki çalışanlar arasındaki iletişimi, motivasyonu ve üretkenliği artıran, adil ve doğru geri bildirimi teşvik eden bir kültürdür. Geri bildirim kültürü, liderlerin ve çalışanların sürekli olarak gelişmelerini ve birlikte çalışmalarını sağlar. Aynı zamanda organizasyon içinde fikir alışverişini ve değerlendirmeyi teşvik ederek daha kaliteli kararlar alınmasına ve daha etkili sonuçlara katkıda bulunur. Organizasyonun bir parçası olarak geri bildirim kültürü geliştirilmeli ve desteklenmelidir.

Liderler ve geri bildirim arasındaki ilişki çok önemlidir, çünkü geri bildirim, liderlerin performanslarını geliştirmesine ve çalışanlarının motivasyonunu artmasına yardımcı olabilir. Liderler, geri bildirim almaya açık olmalı ve çalışanlarının görüşlerini dikkate almalıdır. Ayrıca, geri bildirimi sık sık, objektif ve tarafsız bir şekilde vermelidir. Geri bildirim, liderlerin farkındalıklarını artırarak, daha iyi liderlik becerileri kazanmasına ve çalışanlarının verimliliğini ve motivasyonunun artmasına yardımcı olabilir.

Liderler, geri bildirim verme ve alma sürecinde aşağıdaki adımları izleyerek etkili bir şekilde hareket edebilir:

 • İletişim: Çalışanlarla açık, dürüst ve sürekli iletişim kurmalıdır.
 • Empati: Geri bildirim alırken empatik olmalı ve çalışanların duygu ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalıdır.
 • Açık Dinleme: Geri bildirimleri dinlemeli ve her zaman herkesin görüşüne saygı duymalıdır.
 • Olumlu tutum: Geri bildirim sürecinde olumlu bir tutum sergiler ve çalışan gelişimine olumlu bir şekilde odaklanırlar.
 • Öncelikli Konular: Geri bildirim sürecinde öncelikli konuları belirlemeli ve bunlara odaklanmalıdır.
 • Fırsat: Geri bildirim sürecinde çalışanların fırsatlarını görmeli ve potansiyellerini ortaya çıkarmalıdır.
 • Uygulama: Geri bildirim sürecinde ortaya çıkan fikir ve önerileri uygulamaya koyarlar.

Bu adımlar uygulanarak geri bildirim süreci etkin hale getirilebilir ve çalışan motivasyonu arttırılabilir. Ayrıca liderin geri bildirim alma ve verme yeteneği gelişir.

Değişim Süreci (Change Process)

Değişim süreçlerinde, bir organizasyon stratejisinden, ürün hatlarından, pazarlama yaklaşımından çalışan eğitimi ve gelişimine kadar çok çeşitli değişiklikleri gösterebilir. Değişim süreçlerinde, müşteri ihtiyaçlarına ve pazar koşullarına uyum sağlamaları, verimliliği artırmaları, rekabetçi kalmaları ve büyüme hedeflerine ulaşmaları için önemlidir.

Liderler değişim sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Liderler, çalışanları motive etmek, onların fikir ve önerilerini dinlemek, değişim sürecinde güven vermek, çalışanların fikir ve önerilerini dikkate almak, değişikliklerin uygulanmasına yardımcı olmak gibi birçok önemli görevi üstlenirler. Ayrıca liderler, değişim sürecinin amaç ve hedeflerini belirler ve bu hedeflere ulaşmak için çalışanlara rehberlik eder. Değişim sürecinde liderliğin önemi, çalışan bağlılığını, motivasyonunu ve başarısını artırarak değişimin etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Değişim sürecinde liderler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • Esnek olmalıdırlar: Değişen ihtiyaçlara ve çevrenin gerektirdiği uyarlanabilirliğe hızla uyum sağlayabilmelidirler.
 • Açık fikirli olmalıdırlar: yeni fikirleri, teknikleri ve yaklaşımları öğrenmeye ve uygulamaya açık olmalıdırlar.
 • Ekip çalışmasına odaklanmalılar: ekip üyeleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini geliştirmeliler.
 • Liderlik konusunda sürekli gelişmelidirler: Kendilerini sürekli geliştirmeli ve daha iyi liderler olmak için çaba göstermelidirler.
 • Yeni fikirlere açık olmalılar: Kurum kültürünü ve yönetim anlayışını geliştirmek için fikirlerini ve stratejilerini sürekli gözden geçirmelidirler.

İletişim (Communication)

Bir organizasyonda  iletişim, bir işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için fikir, bilgi ve bilgileri paylaşmak için kullanılan araçtır. İyi iletişim, çalışanlar arasındaki işbirliğini, motivasyonu ve üretkenliği artırır. Aynı zamanda fikir alışverişini ve çalışanların katılımını ve beklentilerini anlamayı kolaylaştırır.

İyi iletişim, liderlerin amaç ve beklentileri iletmesine, geri bildirim alışverişinde bulunmasına, sorunları çözmesine ve kararlar almasına olanak tanır. Çalışan motivasyonunu ve performansını artırmasını, ekip çalışmasının gelişmesini sağlar. Yeterli iletişim olmadan, liderlerin sorumluluklarını başarıyla yerine getirmeleri ve organizasyonun hedeflerine ulaşmaları zor olacaktır.

Liderler, çalışanlarla etkili iletişim kurmak için aşağıdaki adımları tavsiye ediyoruz:

 • İletişim kanallarını tanımlayın: Çalışanlarla uygun iletişim kanallarını belirlemeli ve bu kanalların etkinliğini değerlendirmelidir.
 • Dinleme becerilerini geliştirin: Çalışanların fikir ve önerilerini dinlemeli ve fikirlerine saygı duymalıdır.
 • Açık ve net iletişim: Çalışanlarla açık, net ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurmalıdır.
 • Empati: Çalışanların duygu ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalı ve bu duygu ve ihtiyaçları dikkate almalıdır.
 • Etkileşimli İletişim: Çalışanlarla etkileşimli iletişim kurmalı ve onların sorularını ve endişelerini yanıtlamalıdır.
 • Takım Çalışması: Çalışanlarla çalışma ve iletişim becerilerini geliştirmeli ve takım ruhunu güçlendirmelidir.

Bu adımlar uygulandığında, çalışanlarla etkili iletişim kurabilir ve motivasyonlarını artırabilirsiniz. Ayrıca organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir ortam oluşur.

Verimli Yetkilendirmek (Delegate efficiently)

Yetkilendirmek, bir görevi veya sorumluluğu bir başkasına devretmek anlamına gelir. Bu, liderlerin ve yöneticilerin zamanlarını verimli kullanmalarını ve çalışanlarının beceri ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Yetkilendirme, çalışanların daha sorumlu hissetmelerine ve güven oluşturmalarına da yardımcı olabilir.

Liderler, iş görevlerini veya sorumluluklarını başkalarına devrederek çalışmalarının kalitesini artırır. Yetkilendirme, bir liderin çalışanlarının yetenek ve becerilerini kullanmasına ve çalışanların daha fazla sorumluluk üstlenmesine ve süreç yönetimine olanak tanır. Bu, liderlerin çalışanlarının becerilerini ve güvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur ve liderlerin daha önemli şeylere daha fazla odaklanmalarını sağlar. Aynı zamanda çalışanların daha motive ve proaktif olmalarına yardımcı olarak ekibin üretkenliğini ve başarı oranını artırabilir.

Liderler başarılı bir şekilde yetki vermek için aşağıdaki adımları atabilir:

 • Yetkilendirmenin amacını tanımlayın: Yetkilendirmenin amacı belirlemeli ve çalışanlara hangi hakların verileceği açıkça belirtmelidir.
 • Çalışan Yetenek Değerlendirmesi: Çalışanların yetenek ve becerilerini değerlendirmeli ve uygun şekilde yetkilendirilip güçlendirilmediğini kontrol etmelidir.
 • Çalışan ihtiyaçlarına dayalı güçlendirme: Çalışanları ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre güçlendirmelidir.
 • Bir yetkilendirme süreci tanımlayın: Bir yetkilendirme süreci tanımlayarak çalışanların nasıl yetkilendirildiğini ve ne zaman iptal edileceğini belirlemelidir.
 • Destek Güçlendirme: Yetkilendirilmiş çalışanların başarısını desteklemeli ve onlara güven vermelidir.
 • Yetkilendirmenin takibi: Yetkilendirme süreçlerini ve sonuçlarını izlemeli ve gerektiğinde değişiklik yapabilmelidir.

Bu adımları uyguladıktan sonra liderler, organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için motive edebilir.

Yetkilendirme ile ilgili yazılar:

Müzakere (Negotiate)

Müzakereyi, fikir alışverişini ve problem çözme becerilerini geliştirir ve şirket içinde ekip çalışmasını teşvik eder. Aynı zamanda çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirerek fikir ve önerilerin paylaşılmasını teşvik eder. Müzakereler, şirketin hedeflerine ulaşmasına ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmesine yardımcı olacak fikirlerle ortaya çıkabilir. Ancak müzakere sürecinin adil, dürüst ve saygılı bir şekilde yürütülmesi önemlidir.

Liderler, müzakere sürecinde aktif rol alarak ekiplerinin müzakere becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Müzakere sürecinde liderin tüm tarafların fikirlerini dinlemesi, uygun çözümler önermesi ve ekibin fikir birliğine varmasına yardımcı olması gerekir. Liderlerin müzakere sürecinde adil ve objektif olmaları ve tüm taraflar arasında uzlaşmayı teşvik etmeleri de önemlidir.

Liderler, müzakerelerde aşağıdaki unsurlara dikkat etmelidir:

 • Hedefleri belirleyin: Müzakereler başlamadan önce hedefler belirlemeli ve bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları planlamalıdır.
 • Dinleme becerileri: Birbirlerinin fikir ve önerilerini dinlemeli ve birbirlerinin fikirlerine saygı duymalıdır.
 • Uzlaşma: Karşı tarafın isteklerine göre uzlaşmaya hazır olmalıdır.
 • İletişim: Müzakerelerde net, açık ve etkileşimli iletişim kurmalıdır.
 • Sınırları Tanımlayın: Müzakereler için başlangıç ​​ve bitiş sınırları belirlemeli ve bu sınırları aşmalıdır.
 • Anlaşma metnini hazırlayın: Anlaşma metnini hazırlamalı ve bunun tüm taraflar için adil ve hakkaniyete uygun olmasını sağlamalıdır.

Bu unsurları takip etmek, liderlerin başarılı bir şekilde müzakere etmesine ve doğru sonucu almasına yardımcı olacaktır.

Yeni Nesil Liderlik: Özet

 • Yüksek düzeyde öz farkındalık, liderlerin kendilerini, ekiplerini ve işle ilgili sorunları daha iyi anlamalarına ve daha doğru ve etkili kararlar almalarına yardımcı olur. Kendini ve ekibi objektif değerlendirme, iyi iletişim, yüksek motivasyon, esneklik, dürüst müzakere ve yetkilendirme becerilerini geliştirme gibi adımlarla sağlanabilir.
 • Öz yönetim, liderlerin zamanlarını ve enerjilerini etkin bir şekilde yönetmelerine, hedeflere ulaşmalarına, stresi yönetmelerine ve pozitif bir iş-yaşam dengesi sağlamalarına yardımcı olur. Önceliklendirme, zaman yönetimi, stres yönetimi, derin çalışma, üretkenlik teknikleri ve daha fazlası gibi adımlara uygulanabilir.

 • Dayanıklılık, insanların zorluklarla başa çıkma ve stresli durumlardan kurtulma yeteneğidir. Liderler için dayanıklılık, performans göstermelerine ve kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Kendini tanıma, stres yönetimi becerileri, zaman ayırma, bir destek ağı oluşturma, olumlu düşünme, kendini meşgul etme, zamanı etkin kullanma ve kendine güven, dayanıklılık oluşturmanın önerilen yollarıdır.
 • Bir organizasyonda biz hissini güçlendirmek, çalışanların moralini ve motivasyonunu, performansını ve memnuniyetini etkiler. İletişime ve geri bildirime açık, saygılı, cesaretlendirici ve destekleyici yöneticiler bize karşı duyguların gelişmesine yardımcı olabilir.

 • Geri bildirim kültürü, liderler ve çalışanlar arasındaki iletişimi artırarak daha iyi motivasyon ve üretkenliğe yol açar. Liderler bir geri bildirim kültürü geliştirmeli ve sürekli olarak açık, dürüst ve empatik bir şekilde iletişim kurmalıdır. Geribildirim sürecinde öncelikleri belirlemeli, olumlu bir tutum sergilemeli ve fırsatları görmelidir. 
 • Değişim süreci, liderlik, planlama, uygulama ve değerlendirmeyi içeren bir organizasyonun stratejik fırsatıdır. Çalışanların güvenini kazanmak, motivasyonlarını artırmak ve çalışanların değişime uyum sağlamasını sağlamak için değişimin başarılı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

 • İletişim, bir işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için bilgi ve fikirlerin paylaşılmasını sağlar. İyi iletişim, liderler ve çalışanlar arasındaki etkili iletişimi geliştirebilir, çalışanlar arasındaki etkinliği, çalışanların şevkini ve performansını artırabilir. 
 • Görevleri veya sorumlulukları yetkilendirerek başkalarına devretmenin, zamanın verimli kullanılması ve çalışanların beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi gibi faydaları vardır. Ancak, yetki devri sürecinde liderlerin rollerini ve sorumluluklarını doğru bir şekilde tanımlamaları ve çalışanların yeteneklerini değerlendirmeleri gerekir.
 • Liderler, müzakere sürecinde hedefler belirleyerek, dinleme becerilerini kullanarak, uzlaşmaya hazır olarak, açık, kesin ve etkileşimli iletişim kurarak, sınırları tanımlayarak ve adil ve hakkaniyete uygun bir anlaşma metni hazırlayarak başarılı bir şekilde müzakere edebilirler.

Sonuç

Geleneksel yönetim yöntemlerinden farklı olarak yeni nesil liderlerin tüm ekibi ve şirketi merkeze alan bir yönetim yöntemi olmalıdır. Bu anlayış ekip çalışmasını ön planda tutan ve bunu iç ilişkilerde harekete geçirmeye odaklanan bir kültürü benimsemelidir. Yeni nesil liderlerin yönetim anlayışı tek bir lider etrafında dönmemeli, takım çalışmasına ve takımdan değer oluşturmaya odaklanmalıdır. Yeni nesil liderlerin özellikleri; bilgi, şeffaflık, güvenilirlik, risk alma, vizyon, alçakgönüllülük, ekip çalışması, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışmasına yön verme yeteneğidir. Bunlara ek olarak vizyon, stratejik düşünme, kararlılık ve açık fikirlilik ile de karakterize edilmelidirler.