Bağlam odaklı yönetim hem liderlik tarzının hem de uygun liderlik sisteminin durumsal seçimini sağlar.