Management, Methods, TR

Dijital dönüşüm seninle başlar

Sonuç`da dijital dönüşüm, süreçlerini otomatikleştirmek ve optimize etmekten başka bir şey ifade etmiyor. Böylece ürünler müşterilere daha doğru ve hızlı ulaşıyor. Veya değişen pazar davranışlarına karşı hedefli ve zamanında tepki vermenin ve hatta ihtiyaçları tahmin etmenin tamamen yeni yollarının ortaya koyabiliyor.

Management, Technology, TR

ŞİRKET veya KURULUŞLARDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN KİM SORUMLUDUR?

On sene önce başlayan dijitalleşme zamanımızda kurm ve şirketlere ulaşmış bulunmaktadır. Dijitalleşme sürecine giren şirketler dijital dönüşüm içinde bulunmaktadır. Dijitalleşmenin önemini algılamış kurum ve şirketler bu konuyu gündemlerinden düşürmek için hızlı davranıyor ve verimli uygulamaları yürürlüğe koyarak dijital dönüşümüde başarılı olduklarını düşünürler. Bu şekilde davranan şirket ve kurluşlar bu yanlış davranış ile realiteye ulaşamadıklarını gösteriyor.

Technology, TR

İŞLETMELERDE DİJİTALLEŞME

Dijitalleşmeden dolayı şirketlerde bazı işyerlerinin zaman içinde kaybolması kaçınılmaz. Şirketler açısından uzun vadede maliyetin düşümesi anlamına gelir. Dijitalleşmeden dolayı kazanılan hız ve maaliyet tasarrufu rekabet baskısı açısından da değerlendirirsek kaçınılmazdır.

Technology, TR

DİJİTALLEŞME NEDİR?

Kullanılabilir elektrik hayatın çıkarılamayacağını bir unsur olduktan sonra dijitalleşme kamuoyunda muhtemelen en büyük değişiklik olarak gözlenmekte. Dijitalleşme yaşamın her alanına müdahale eder ve veri, internet ve dijital ürünler biçiminde algılanmaktadır.