Bir lider olmak, bir şefin veya bir yöneticinin konumundan daha fazlasını gerektirir. İyi bir lider, yetkilerini hiyerarşik konumundan değil, mesleki ve kişisel becerilerinden besler. İyi bir liderin, çalışanları arasında saygınlığı yüksektir. Bu özelliklerin toplamına doğal otorite denir! Ama günümüzde Lidere saygı ve doğal otorite konusunda birçok liderlik yapmak istiyenlerin sorunları vardır. Özellikle genç liderlerde, bu eksiklik daha yaygındır. Peki liderlik yapabilecek bir konumda nasıl doğal otorite kazanabilirsiniz?

Saygı ve otorite nasıl bağlantılıdır?

Hayatınız boyunca birçok otorite sahibi insanlar ile geçmişte karşılaştınız ve gelecekte karşılaşacaksınız. Bu insanlar öğretmenler, profesörler, doktorlar ve hatta ebeveynleriniz olabilir. Bu insanların çoğu, doğuştan gelen bir otoriteye sahip değildir, çünkü bu insanların otoritesini genellikle yetkilerini üstünlüklerinden alırlar. Çocukken, ebeveynlerinize bağlısınız, ve bir öğrenci olarak öğretmenlerinizi dinlemeniz gerekir. İşyerlerinde ise çoğu yönetici, yalnızca kendine verilen yetki nedeniyle etki uygular.

Özellikle işyerlerinde saygınlık yokluğunda, kaliteli ve tecrübeli çalışanlar işyerinden memnuniyetsiz bir şekilde ayrılabilirler. Bu profil sahibi çalışanların işyerini değiştirme oranı gün geçtikçe artmaktadır. Şu kuralı unutmayın: Personel şirketten değil, yöneticiden istifa eder.

Liderler, çalışanlarını şirketine bağlamak için otorite kazanmanın, eski güç konumundan uzak bir şekilde, yeni yollarını aramalıdır. Otoriteye sahip olan bir yönetici veya liderler, otomatik olarak saygın değildir. Ancak çalışanların sizi saymasını sağlarsanız, otomatik olarak doğal bir otoriteye sahip olursunuz!

Bu yüzden çalışanlarınızın size saygı duymasını sağlamaya odaklanmalısınız. Başarılı olursanız, otoriteniz kabul edilir ve çalışanlarınız bu sebepten dolayı işten ayrılmalarını engellersiniz. Doğal otorite, başka bir kişiye bilgi ve karar verici olarak saygı duymalarını ve kabul etmelerini sağlayan açık, rahat ve kendine güvenen bir karizmayı tanımlar.

Saygı ne anlama gelir?

Saygı, günlük yaşamda herkesin ağzında sık ca kullanılan bir terimdir. Saygı kelimesini araştırdığınzda genellikle şu tanımlamaya rastlarsınız:

Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram… Bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan özel bir duygu.

Yani saygı, bir kişiye özel bir dikkat şeklidir ve temel bir insan ihtiyacıdır. Her bireyin kendisine karşı duyduğu öz saygısı ve öz imgesi önemlidir.

Saygı karşılıklıdır!

Çalışanlarınızın saygısını ansızın kazanabilir veya kaybedebilirsiniz. Sosyal ya da iş ortamında saygısızca davranırsanız, size olan saygınızı hızla kaybedersiniz. Öte yandan, onlara takdir, saygı ve nezaketle davrandığınızda, insanların size saygı duyması daha olasıdır. Saygı gösterirseniz saygı görürsünüz. Sonuçta karşılıklı saygılı davranış sergilenirse durumdan her iki taraf da yararlanır! Örneğin işyerindeki çalışma ortamı olumlu yönde gelişir, bireylerin özgüvenleri artar ve sürekli olarak daha motive, daha mutlu ve daha üretken olurlar.

Çalışanlarınıza saygısızlık ederseniz kariyerinizin kısa süreceği kaçınılmazdır! Sonuçta, imajınız ciddi şekilde zarar görür ve en kötü ihtimalle, çalışanlar talimatlarınızı kasıtlı olarak görmezden gelmeye veya kariyerinizi sabote etmeye başlar. Saygısız davranışınız bariz olmasa bile iş hayatınızda otoritenizi korumak için sürekli çaba sarf edeceksiniz!

Lidere saygı ve doğal otorite nasıl kazanılır?

1 Mütekabiliyet: 

Daha önce de belirtildiği gibi, saygı öncelikle karşılıklılığa dayanır. Çalışanlarınız tarafından saygı görmek istiyorsanız, onlara saygı duyacaksınız! Asla aşağılayıcı hareketde bulunmayın ve haksızlık yapmayın. Çalışanlarınızı makine olarak değil, insan olarak görün ve ona göre davranın. Bu davranış size tam olarak saygınlık kazandırmaz, ancak çalışanlarına kötü davrananlar, aynı davranışı kendisine uygulandığını görecekler!

2 Tecrübe: 

Doğal otorite, deneyime de dayanabilir. Birçok genç çalışan tecrübeli ve deneyimli olan çalışanlara saygı duyar. Bu nedenle geçmişte bazı problemlerin nasıl çözüldüğünü anlatmaktan veya konuşmaktan zarar gelmez. Ancak, anlatırken kendiyle övünen bir resim çizmememiz gerekir! Daha fazla alçakgönüllülük göstererek deneyiminizin kendisine öncelik verilmesi gerekir.

3 Uzmanlık: 

Gerçek şu ki tüm yöneticiler deneyim sahibi değildirler. Özellikle genç liderler, daha deneyimli ve daha yaşlı çalışanlara liderlik etmesi çabucak bir sorun haline gelebilir. Bu durumda, uzmanlığınız size yardımcı olabilir. Uzmanlık alanında en iyisi olmanız ve uzmanlığınızı sürekli olarak geliştirmeniz gerekir.

4 Eleştiri: 

İnsan olmak aynı zamanda savunmasız olmak demektir. Mükemmel değilsiniz ve mükemmel olmaya da mecbur değilsiniz! Çalışanlarınıza mükemmel resmi çizmenin hiçbir anlamı yoktur, hatta zararı çoktur! Mükemmellik yerine, öğrenmeye istekli olduğunuzu ve eleştiriye açık olduğunuzu gösterin. Çalışanlarınızdan geri bildirim alın ve liderlik becerilerini geliştirmeye ilgi gösterin. Hata yaptıysanız özür dileyin. Ancak, çalışanların ve sizin aranızdaki sınıra da işaret edin. Sınırı geçmelerine müsade etmeyin!

5 Mizah: 

İnsanlığın bir başka noktası da – mizah! Kendinizi fazla ciddiye almayın. Tabii ki, işte sadece güllük gülistanlık zamanlar olmaz, stresli zamanlarda olacaktır. Ancak, her zaman çalışanlarınızla içten bir gülümseme için zaman bulun. Bu sadece sizi daha sempatik kılmakla kalmaz, aynı zamanda stresi azaltır ve günlük çalışmanızı tatlandırır. Sempati, karşılıklı saygı açısından da önemli bir faktördür.

6 Adapte olmak: 

Ne kadar çok mizah sergiliyorsanız, çalışanlarınıza ne kadar sempati duyuyorsanız, ait (adapte) olma olasılığı o kadar artar. İnsanlar, liderleri rakip olarak görme eğilimindedir ve içgüdüsel onlara karşı direnirler. Bu, insanın özerklik (otonomi) arayışının doğal bir parçasıdır.

Bu nedenle, çalışanlarınızla yukarıdan aşağıya yerine eşit bir temelde buluşmak iyidir. Dikkat, aşırıya kaçmayın: Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki oluşan bir dostluk, genellikle sorunludur. Bir şakacıya ya da en iyi arkadaşa dönüşmeniz, ciddiye alınmamanıza sebep olur. Burada da, doğru dengeyi bulmak önemlidir.

7 Öngörülü olabilmek: 

Çalışanlarınızın saygısını kazanmak istiyorsanız, öngörülebilir olmanız gerekir. Açık ve net bir çizginiz olmalı ve bu tarzına sadık kalmalısınız. İsteklerinizi ve sınırlarınızı iletebilmelisiniz.

Çalışanlarınızın sergiledikleri davranışları sorgulayın veya övün. Çalışanlara karşı davranışlarınızda herhangi bir fark olursa, keyfi olarak değerlendirilir ve gözde elemanların olduğu şüphesi oluşur. İyi günde de kötü günde de, daima aynı kişi olarak hareket edin!

8 Güvenilirlik:

Öngörülebilir olmak aynı zamanda güvenilir olmak anlamına gelir. Her zaman dakik ve iyi hazırlanmış olun. Çalışanlarınız için bir (güvenilirlik konusunda) rol model olarak hareket edin. Verdiğiniz sözlerini tutun!

9 Nezaket:

Nezaket göstermek bir saygı işaretidir. Bir meslektaşından hoşlanmıyorsanız, bir müşteri ile bir anlaşmazlık yaşıyorsanız veya danışmanınız tarafından azarlanıyorsanız: Her zaman kibar olun ve iyi bir örnek konumuna gelin.

Lütfen ve Teşekkür kelimelerini bol kullanın, asla hakaret etmeyin! Ne iş hayatınızda ne de özel hayatınızda! Nezaket kurallarına dikkat eder ve yaşarsan, çalışanlarından nezaket talep edebilir ve saygı duyabilirsin.

10 Adalet:

Adil olun. Tüm çalışanlara aynı davranın. Çalışanların içinde yetenekli olarak nitelendirdiğiniz olanlara da aynı davranın. Tüm çalışanlar aynı kurallara uymalıdır. Anlaşmazlıkları mümkün olduğunca adil bir şekilde çözmeye çalışın. Gerekirse arabulucu bile devreye sokun.

11 Özgüven:

Özgüveniniz belirgin olsun! Özgüvenli bir davranış, saygı oluşturacak ve bu saygıyı gördüğünüzde sizin özgüveniniz artacak. Dik bir duruş, güçlü bir yürüyüş ve sarsılmaz bir huzur insan içgüdülerine hitap eder ve doğal bir lider olarak kabul edilme şansını arttırır. 

12. Memnun olmak: 

Memnun olmanız gerekir. Bulunduğunuz konumun iyi tarafını göz önünde bulundurmalısınız. Bu niyet ise doğal otorite için önemli bir unsurdur. Liderliğinizde memnun değilseniz, size asla saygı gösterilmeyecektir!

Kaynak:

https://arbeits-abc.de/mitarbeiter-binden-fluktuation-senken
https://www.apriori.de/natuerliche-autoritaet
https://www.turkcebilgi.com/sayginin-anlami-nedir