Krizler her zaman beklenmedik ve zorlu durumlar oluşturur. İşletmelerin karşılaşabileceği zorluklar, yöneticilerin hazırlıklı olmalarını ve hızlıca tepki vermelerini gerektirir. Özellikle son yıllarda yaşanan Ukrayna savaşı, pandemi gibi küresel çapta etkili krizler, ve en son yaşanan Deprem ile birlikte, yöneticilerin karşılaştıkları zorlukları artırmaktadır.

Bu noktada, yöneticilerin kriz süreçlerinde doğru stratejileri benimsemeleri ve doğru adımları atabilmeleri hayati önem taşımaktadır. Bu makalede, yöneticilere kriz süreçlerinde işlerini kolaylaştırmak için kriz sürecinde yöneticilere 8 tavsiye yi sizler ile paylaçmak istiyorum.

Özet

Bu makale, kriz süreçleriyle karşılaşan yöneticiler için 8 tavsiye sunarak, kriz dönemlerindeki zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Tavsiyeler arasında planlama yapmak, açık ve doğru iletişim kurmak, esnek olmak, takıma güvenmek, motivasyonu sağlamak, durumun ciddiyetini anlamak, yenilikçi olmak ve başarıları kutlamak yer almaktadır.

Her tavsiye için pratik örnekler ve yöntemler sunularak, yöneticilerin bu tavsiyeleri uygulayarak kriz dönemlerinde başarılı olmaları hedeflenmektedir. Bu tavsiyeler, kriz süreçlerindeki zorlukları yönetmek isteyen yöneticilere önemli bir rehberlik sağlayabilir.

1: Şeffaf ve erken iletişim kurun

Kriz durumlarında, şeffaf ve erken iletişim, işletmenin paydaşlarının güvenini kazanmasına ve krizi yönetmek için doğru adımların atılmasına yardımcı olur. Yöneticiler, kriz hakkında doğru bilgiyi paydaşlarıyla zamanında paylaşarak, sorunların büyümesini önleyebilirler.

Metod

Şeffaf ve erken iletişim kurmak için, yöneticilerin aşağıdaki adımları takip etmeleri önerilir:

 • Krizin türü ve etkileri hakkında doğru ve kesin bilgi toplamak
 • Paydaşların kim olduğunu ve onların beklentilerini anlamak
 • Krizin etkileri hakkında paydaşları bilgilendirmek ve mümkün olduğunca açık olmak
 • Krizin gidişatı ve sonrasında atılacak adımlar hakkında düzenli olarak güncellemeler yapmak

Örnek

Bir hava yolu şirketi, beklenmedik bir pilot greviyle karşılaştı. Yöneticiler, şeffaf ve erken iletişim kurarak, grev durumu hakkında mümkün olan en kısa sürede tüm yolculara bilgi vermişlerdir. Şirket, grevin etkileri hakkında açık bir şekilde bilgi vererek, yolcuların seyahatlerini planlamalarını kolaylaştırmıştır.

Ayrıca, şirket, müşteri hizmetleri ekibinin grev sürecinde çalışacağını ve yolculara yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, yolcuların şirkete olan güvenini artırmıştır. Bu sayede, şirketin itibarı korunmuş ve yolcuların memnuniyeti sağlanmıştır.

2: Olası sonuçlardan dürüstçe konuşun

Kriz süreçleri sırasında, yöneticilerin işletme çalışanları, hissedarlar, müşteriler ve tedarikçilerle dürüst bir iletişim yürütmeleri gerekmektedir. Olası sonuçlardan açık bir şekilde bahsetmek, herkesin kriz sürecini anlamasını ve işletmenin karşılaşabileceği olası riskleri öngörmesini sağlar.

Metod

Yöneticiler, olası sonuçlar hakkında düzenli olarak bilgi paylaşan bir iletişim planı hazırlayabilirler. Bu plan, işletmenin tüm paydaşlarına düzenli olarak bilgi sağlar ve olası sonuçların etkilerini açıkça belirtir.

Örnek

Bir imalat şirketi, ham madde kaynaklarının kesintiye uğraması nedeniyle üretim sürecinde gecikmeler yaşamıştır. Yöneticiler, bu durumla ilgili olarak çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile dürüst bir iletişim kurmuşlardır. Olası sonuçlar hakkında açık bir şekilde konuşarak, çalışanları ve tedarikçileri ile birlikte alternatif ham madde kaynakları araştırmışlar ve müşterileri ile üretim sürecindeki gecikmeler hakkında düzenli olarak bilgi paylaşmışlardır. Bu açık iletişim, işletmenin paydaşlarının güvenini kazanmasını sağlamış ve kriz sürecini başarıyla yönetmelerine yardımcı olmuştur.

3: Sağlam duruş sergileyin!

Kriz durumlarında, yöneticilerin kararlı ve güven veren bir tutum sergilemeleri önemlidir. Bu tutum, işletme çalışanlarının ve paydaşlarının güvenini artırır ve kriz sürecinin daha başarılı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Metod

Yöneticiler sağlam bir duruş sergilemek için, aşağıdaki adımları takip edebilir:

 • Kriz durumunu anlamak ve etkilerini değerlendirmek için bir çalışma grubu oluşturmak.
 • Sorunların kaynağını belirlemek ve hızlı bir şekilde çözüm yolları geliştirmek.
 • Çalışanlar ve paydaşlarla açık ve net bir iletişim kurmak, onların endişelerini dinlemek ve doğru bilgi aktarmak.
 • Güncel durumu takip etmek ve gerektiğinde kararları hızlı bir şekilde değiştirmek.

Örnek

Bir üretim şirketinin yöneticisi, bir ürün hatası nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Ürün hatalarının müşterileri memnuniyetsiz bıraktığı ve marka imajını olumsuz etkilediği görülmüştür. Yönetici, hemen bir çalışma grubu oluşturarak sorunun kaynağını belirlemiş ve müşterilerle doğru bir iletişim kurarak sorunu çözmek için çalışmalara başlamıştır.

Yönetici, çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için ek bir ürün kontrol sistemi oluşturmuştur. Bu sayede, şirket müşteri güvenini yeniden kazanmış ve marka imajını iyileştirmiştir. Yöneticinin kararlı ve güven veren tutumu, çalışanların motivasyonunu yüksek tutmuş ve kriz sürecinin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlamıştır.

4: Ekibinizi kandırmayın

Kriz süreçlerinde, yöneticilerin doğru ve açık iletişim kurmaları önemlidir. Yöneticiler, ekibine gerçek durumu açıkça anlatmalı ve sorunların ciddiyetini vurgulamalıdır. Yöneticiler, ekip üyelerini yanıltmak veya gerçeği saklamak yerine, açık ve dürüst olmalıdır.

Metod

Yöneticiler, aşağıdaki adımları takip edebilirler:

 • Gerçekleri Kabul Edin: Sorunların gerçekten var olduğunu ve ciddiyetlerinin farkında olun. Ekip üyelerinin de bu gerçekleri kabul etmeleri gerekmektedir.
 • Açık ve Dürüst Olun: Yöneticiler, ekip üyelerine gerçek durumu açıkça anlatmalıdır. Sorunların nedenlerini, potansiyel sonuçlarını ve çözüm önerilerini paylaşmalıdır.
 • Dinleyin ve Anlayın: Ekip üyelerinin endişelerini ve fikirlerini dinleyin. Bu, ekibin sorunları ele almak için daha iyi bir yol bulmasına yardımcı olacaktır.

Örnek

Bir finans şirketi, ekonomik bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Yönetici, ekip üyelerine durumun ciddiyetini anlatmak yerine, sorunların çözümü için kısa vadeli planlar yaptığını söylemiştir. Ancak birkaç ay sonra, şirket iflas etmiş ve ekip üyeleri işsiz kalmıştır.

Bu durumda, yönetici açık ve dürüst olsaydı, ekip üyeleri gerekli önlemleri alabilirdi ve kendilerini krize hazırlayabilirdi. Ayrıca, yönetici gerçek durumu açıkça anlatsaydı, ekibin daha iyi bir çözüm için birlikte çalışması mümkün olabilirdi.

5: Yapıcı olun

Kriz durumlarında, yöneticilerin yapıcı bir tutum sergilemeleri önemlidir. Yapıcı tutum, sorunları çözmek için pozitif bir yaklaşım benimsemek ve çalışanlarına, müşterilerine ve diğer paydaşlarına umut vermektir.

Metod

Yapıcı olmak için, yöneticilerin kendilerini, çalışanlarını ve işletmelerini olumlu bir şekilde yönlendirmeleri gerekmektedir. Olumlu bir tutum sergilemek, yöneticilerin sorunları çözmek için yeni ve inovatif yollar aramalarını sağlar. Yöneticiler, çalışanlarına örnek olmalı ve onları da yapıcı olmaya teşvik etmelidir.

Örnek

Bir restoran yöneticisi, bir müşterinin pandemi nedeniyle restoranda enfekte olduğunu iddia etmesi sonucu, sağlık kuruluşları tarafından ziyaret edilmiştir. Yönetici, tüm müşterilerin güvenliği için gerekli tedbirleri almış ve işletme hakkındaki doğru bilgileri paylaşarak, krizi yönetmiştir.

Ayrıca, müşterilerin güvenliği için yeni bir güvenlik planı oluşturarak, restoranın itibarını ve müşteri memnuniyetini korumuştur. Yönetici, çalışanlarına ve müşterilerine olumlu bir tutum sergilemiş, onları yapıcı olmaya teşvik etmiştir.

6: Net hedefler ile istikrar sağlayın!

Kriz sürecinde, yöneticilerin net hedefler belirlemeleri ve bu hedefler doğrultusunda karar almaları önemlidir. Net hedefler, işletmenin kriz durumunu yönetirken yöneticilerin hedefsizce hareket etmesini önleyerek istikrarı sağlar.

Metod

Yöneticilerin net hedefler belirlerken SMART kriterlerine (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound) uygun olmaları önemlidir. Bu kriterler, hedeflerin net, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana uygun olmasını sağlar.

Örnek

Bir finansal hizmetler şirketi, pandemi nedeniyle iş hacminde ciddi bir düşüş yaşamıştır. Yöneticiler, bu zorlu süreci yönetmek için net hedefler belirlemişlerdir. Örneğin, müşteri memnuniyeti oranlarını artırmak, yeni ürünler geliştirmek, maliyetleri düşürmek gibi ölçülebilir hedefler belirlemişlerdir.

Bu hedefler, şirketin istikrarını sağlamak için yöneticilerin doğru kararlar almasını ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlamıştır. Hedefler SMART kriterlerine uygun olarak belirlendiği için ölçülebilir ve zamana uygun olmuş ve yöneticilerin işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olmuştur.

7: Olumsuz konuşanlara, tutarlı bir duruş sergileyin

Kriz süreçlerinde, işletmenin imajı ve itibarı da zarar görebilir. Bu nedenle, yöneticilerin olumsuz konuşanlara karşı tutarlı bir duruş sergilemeleri ve işletmenin itibarını korumaları önemlidir.

Metod

Yöneticiler, aşağıdaki adımları izleyebilirler:

 • İşletmenin değerlerini belirleyin: İşletmenin temel değerlerini belirleyerek, olumsuz konuşanlara karşı savunma stratejisi geliştirebilin.
 • Dürüst ve şeffaf olun: Olumsuz konuşanlara karşı en etkili savunma stratejisi, dürüst ve şeffaf bir iletişimdir. İşletmenin gerçek durumunu açıklamak ve herhangi bir yanlış bilgi vermemek, işletmenin itibarını korumaya yardımcı olur.

Örnek

Bir gıda üretim şirketi, ürünlerinin bazı parti numaralarında kalite sorunları yaşamıştır. Bu durum, ürünlerinin güvenliği ve kalitesi konusunda olumsuz konuşmalara neden olmuştur. Yönetici, şirketin değerlerine uygun olarak, müşteri memnuniyetine ve kaliteli üretime önem verdiğini vurgulayan bir açıklama yapmıştır.

Ayrıca, sorunlu partilerin tümünün geri çekildiğini ve yeni kalite kontrollerinin yapıldığını belirten bir açıklama yaparak, şeffaf bir iletişim kurmuştur. Bu sayede, şirketin itibarı korunmuş ve olumsuz konuşmalara karşı tutarlı bir duruş sergilenmiştir.

8: Başarıları Kutlayın

Kriz süreçleri sırasında, işletmeler genellikle sadece sorunları çözmeye odaklanırlar. Ancak, başarıları kutlamak, çalışanların moralini yükseltir ve daha iyi bir performans göstermelerine yardımcı olur.

Metod

Başarıları kutlamak için, yöneticilerin çalışanların başarılarını takdir etmeleri ve onları ödüllendirmeleri gerekmektedir. Ödüller, sadece maddi olmayabilir, örneğin bir gün izin, yemek daveti veya takdir belgesi gibi seçenekler de kullanılabilir. Ayrıca, başarıların kutlandığı etkinlikler de düzenlenebilir.

Örnek

Bir teknoloji şirketi yöneticisi, yeni bir ürünü piyasaya sürme sürecinde çalışanlarına özel bir ödül programı oluşturmuştur. Ürün piyasaya sürüldüğünde, yönetici çalışanlarına özel bir yemek daveti organize etmiş ve onları takdir belgeleriyle ödüllendirmiştir. Ayrıca, takım liderleri de başarıları kutlamak için kendi ekipleriyle birlikte özel bir toplantı düzenlemişlerdir. Bu sayede, çalışanların motivasyonu yükseltilmiş ve gelecekte de daha iyi bir performans göstermeleri sağlanmıştır.

Sonuç

Kriz süreçlerinde yöneticilerin karşılaşacakları sorunları en aza indirmek için bazı tavsiyeler sunuldu. Bu tavsiyeler, yöneticilerin esnek, yenilikçi ve duyarlı bir yaklaşım benimsemelerine, iletişim ve koordinasyonu artırmalarına, kaynakları etkin bir şekilde yönetmelerine ve çalışanların moralini yükseltmelerine yardımcı olacaktır. Bu tavsiyelerin uygulanması, kriz süreçlerinde başarı şansını artıracak ve işletmenin krizden çıkmasına yardımcı olacaktır.

Bunun yanı sıra, kriz sürecinde ortaya çıkan sorunlar yöneticiler için öğrenme fırsatları sunmaktadır ve bu fırsatların değerlendirilmesi gelecekteki krizlere daha hazırlıklı olunmasına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, kriz süreçleri her ne kadar zorlu olsa da, doğru yaklaşım benimsendiğinde, işletmeler için birçok fırsat da sunabilir.

Kriz sürecinde yöneticilere 8 tavsiye
Kriz sürecinde yöneticilere 8 tavsiye

Kriz sürecinde yöneticilere 8 tavsiye ili ilgili kaynaklar