Son yıllarda dijitalleşme nedir sorusu işletmeler, endüstriler ve hatta toplum arasında hızla yayılan bir trend haline geldi. Teknolojinin gelişmesi, internet kullanımının yaygınlaşması ve dijital cihazların kullanımının artmasıyla birlikte işletmeler artık dijitalleşme sürecine yönelmek zorunda kalıyor.

Dijitalleşme, işletmelerin faaliyetlerini daha etkin, verimli ve sürdürülebilir kılmak için kullandıkları bir yöntemdir. Bu süreç, üretimden pazarlamaya, insan kaynaklarından finansal işlemlere kadar birçok alanda dijital teknolojilerin kullanımını içermektedir. Bu yazıda dijitalleşme kavramı, iş dünyasına etkisi ve dijitalleşmenin geleceği detaylı bir şekilde tanıtılacaktır.

Dijitalleşme kavramı?

Dijitalleşme kavramı, işletmelerin dijital teknolojileri kullanarak faaliyetlerini geliştirdikleri süreci ifade eder. Bu süreçte, işletmeler dijital araçları kullanarak, iş süreçlerini otomatize eder, veri analizi yapar ve müşterileriyle daha iyi bağlantı kurarlar. Birkaç istatistik bilgi:

 • 2020 itibariyle, dünya nüfusunun %59,5’i veya 4,66 milyar insan İnternet kullanıyor. (Kaynak: Statista)
 • Küresel e-ticaret satışları 2021’de 4,9 trilyon doları aşacak ve 2023’e kadar 6,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. (Kaynak: Statista)
 • Küresel dijital dönüşüm harcamalarının 2022 yılına kadar 2,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. (Kaynak: IDC)
 • 2020’de dünyadaki işletmelerin %67’si dijital stratejiler uygulamaya başladı. (Kaynak: McKinsey)
 • Dijitalleşmenin en büyük faydalarından biri, işletmelerin çalışanlarının %75’inden fazlasının mobil cihazlarda çalışmasına izin vermesidir. (Kaynak: Forbes)
 • Dijitalleşmenin olumlu etkilerinden biri de işletmelerde iş süreçlerinde verimliliği %82 oranında artırmış olmasıdır. (Kaynak: Capgemini)

Dişitalleşmenin tanımı

Dijitalleşme, gerçek bilgilerin, bir fiziksel yere bağlı olmayan bir biçimde sunulmasıdır. Bu dijital yöntemler ile eski yöntemler arasındaki fark çok ciddidir. Bilgiler daha öncesinde analog olarak sunulurdu. örneğin:

 • ‘Blueprints’ elle çizilmiş ve fiziksel formda kopyalanıyordu
 • Nesneler için modeller somut bir malzemeden yapılıyordu
 • Kayıtlar elle yapılıyordu
 • Mektuplar her türlü amaç ve durumlar için gönderildi

Daha birçok örnek sayılabilir. Ancak bilgi depolamanın en önemli özelliği, geçmiş bilgilerin fiziksel bir formatta olması gerektiğidir. Bundan dolayı bilginin yerel olduğu ve aynı zamanda imha edilebileceği anlamına da gelir. Dijitalleşme, bunu büyük bir ölçüde çözüyor, çünkü neredeyse tüm bilgilerin kopyalanmasına izin verir ve aynı bilgiyi birden fazla yerde depolar.

Bu arada, dijitalleştirme çok sık, bilgi kaybını önler. Aynı zamanda, kağıt gibi büyük hacimli depolama ortamı yüksek ölçüde gereksiz kılar. Dijitalleşme sadece bilginin depolanabileceği ve kullanılabileceği şeklini değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda gözlem olanaklarını da genişletir. Dijitalleşmenin ortaya çıkması için iki ön koşul gereklidir:

 • dijital altyapı
 • insanların dijital yeterliliği

Dijital altyapı, dijital ürün ve yapıların kullanılmasını mümkün kılar. Sayısallaştırma, bilgi sunmak ve bilgi ile ilgilenmek için modern bir yoldur.

Dijitalleşmenin iletişimi hızlandırdığı açıktır. E-postalar, mektuplardan daha hızlıdır ve dijital planlar, normal kağıt dan daha kolay yönetilebilir. Tüm iletişim ve bilgi teknolojilerini kapsayan bir süreç olarak dijitalleşme, toplumu ve iş dünyasını hesaba katarak giderek daha fazla anlaşılmaktadır. Dijitalleşme, bilginin kullanımı ve ele alınmasını değiştirir, (iş) süreçlerinin görünümünü ve aynı zamanda sosyal eylemi değiştirir. Temel olarak sayısallaştırma kavramı, ilerleyen ağların yanı sıra verilerin ilerici dijitalleşme anlamına gelir.

Dijitalleştirmenin zaten e-posta kullanarak veya mesajlaşarak başladığını unutmayın. Mağazadaki her modern gişe, dijital kasa sistemlerine aktarılmıştır. İstasyonlarda, mekanik ekranlar yerine dijital ekranlar vardır. Dijital yapılar artık isteğe bağlı bir karar değil. Soru şu anda sadece bu alanın hangi yönde geliştiğini, ilerlemenin ne kadar ilerleyebileceğini belirler.

İşletmeler Neden Dijitalleşme Sürecine İhtiyaç Duyarlar?

İşletmeler, rekabetin arttığı günümüzde, dijitalleşme sürecine ihtiyaç duyarlar. Dijitalleşme, işletmelerin daha verimli hale gelmesine, müşteri memnuniyetini arttırmalarına ve yeni pazarlara ulaşmalarına yardımcı olur. Ayrıca, dijitalleşme sayesinde, işletmeler faaliyetlerini daha sürdürülebilir hale getirebilirler. RICOH Corporation, bu konsept üzerine araştırmalar yürütmüştür. Araştırmada, Almanya’daki 1.600 KOBİ’ye dijitalleşme kavramını nasıl anladıkları ve bunun şirketleri için ne anlama geldiği soruldu.

 • %86’sı dijitalleşme yoluyla şirketlerin daha çevik hale gelebileceğini ve pazara daha hızlı uyum sağlayabileceğini söylüyor.
 • %70 dijital teknoloji ile standartların iyileşeceğine ve şirketin sağlıklı bir şekilde gelişeceğine inanıyorlar.
 • %64’ü dijital olarak üretilen bilgilerin analiz edilmesinin sirkler için yeni pazarlar açacağına inanıyor.
 • %62’si dijitalleşme yoluyla çalışanlar üzerinde olumlu bir etki yaratacaklarına inanıyor.
 • %52’si şirketler beş yıl içinde dijitalleşmeye yatırım yaptıklarında bunu pazarda tutamayacaklarını söylüyor.

Gördüğünüz gibi KOBİ’lerin dijitalleşme kelimesini farklı değerlendirmekte. Dijitalleşme kelimesini anlamak için bu kavramın kısaca modern yaşamın ve işletmelerin temel bir unsuru olduğunu bilmemiz gerekir.

Elektriğin hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesinin ardından, dijitalleşme halk için en büyük değişim olarak kabul ediliyor! Dijitalleşme hayatın her alanını alt üst etti. Bu müdahale veri, internet ve dijital ürünler şeklinde gelir. Bu dramatik değişimi az gelişmiş ülkelerde bile fark etti ve dijitalleşmenin başarılı bir teknolojik sonucu olarak kabul edildi. Başka bir deyişle, hiç kimse tamamen yalnız yaşamadan dijitalleşmeden kaçamaz!

Gelecekte Dijitalleşme

Dijitalleşme sürecinin hızla ilerlediği günümüzde, işletmeler için dijitalleşmenin önemi artmaktadır. Dijitalleşme, işletmelerin daha verimli hale gelmelerine, müşterileriyle daha iyi bağlantı kurmalarına ve yeni pazarlara ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. İşletmelerin dijitalleşme sürecine yatırım yapmaları, onların gelecekte başarılı olmaları için büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, dijitalleşmenin hızla ilerlemesi, işletmelerin değişen trendlere uyum sağlamalarını gerektirir. İşletmeler, dijitalleşme sürecinde, yeni teknolojilere yatırım yaparak ve iş süreçlerini sürekli olarak iyileştirerek, rekabet avantajı elde edebilirler.

Sonuç

Bu nedenle, dijitalleşme günümüz işletmeleri için büyük önem taşımaktadır. İşletmeler dijital teknolojileri kullanarak faaliyetlerini daha verimli, sürdürülebilir ve müşteri odaklı hale getirebilirler. Dijitalleşme sayesinde işletmeler yeni pazarlara girebilir, müşteri bağlantılarını güçlendirebilir ve verimliliği artırabilir. Bu nedenle, işletmelerin rekabet avantajı elde etmek için dijitalleşmeye yatırım yapması ve yeni teknolojileri benimsemesi kritik öneme sahiptir. İşletmeler, dijitalleşmenin sunduğu fırsatları değerlendirmek için stratejik planlama, eğitim, ölçüm ve iyileştirmeyi içeren kapsamlı bir dijital dönüşüm planı uygulamalıdır.

Özet

Bu yazıda dijitalleşmenin tanımı, etkisi ve iş dünyası için önemi tartışılmaktadır. Dijitalleşmenin günümüzde işletmeler için kritik olduğu ve şirketlerin rekabet avantajı elde etmek için sürece yatırım yapması gerektiği vurgulandı. Dijitalleşme sayesinde şirketler faaliyetlerini daha verimli, sürdürülebilir ve müşteri odaklı hale getirebiliyor. Makale ayrıca küresel dijital penetrasyon oranları hakkında istatistikler sunuyor.

Bu konu ile ilgili farklı kaynaklar