Gazeteler ve exper bilgileri içeren dergilerde, dijitalleşmeyle ilgili başlıklar gündeme taşınıyor. İş dünyası ve ekonomistler, çalışmaları hızlandırmak ve verimliliği artırmak için dijitalleşmenin (dijital dönüşüm) yayılmasını istiyorlar. Devlet mevkileri ve siyaset de dijitalleşmenin önemini anlamış ve yaygınlaşması için stratejiler geliştiriyor.

Dijitalleşme kelimesini kullandığımız zaman ne anlıyoruz? Niçin ekonomi ve siyaset bu konuya bu kadar yoğunlaşıyor. Yani dijitalleşmenin geri dönüşü tam anlamıyla nedir?

Dijitalleşme nedir?

RİCOH şirketi bu kavram ile ilgili bir araştırmada bulundu. Bu araştırmada almanyada 1600 KOBİ’lerde dijitalleşme kelimesinden ne anladıkları ve şirketleri için ne anlama geldiği soruldu.

86% dijitalleşme ile şirketlerin esnek hale gelmesi ve piyasaya dahada hızlı uyum sağlayabilecek lerini ifade ettiler.

70% dijitalleşme ile birlikte teknoloji standartlarının artması ve bundan dolayı şirketin sağlıklı büyümesine inanıyorlar.

64% dijitalleşme ile üretilen bilgileri analiz etmek ve bundan dolayı sirke yeni piyasalar açmasını düşünüyorlar.

62% dijitalleşme ile birlikte çalışanları olumlu etkiliyeceklerini düşünüyorlar.

52% şirketlerin dijitalleşmeye beş sene içinde yatırım yapıldığında bulundukları piyasalarda tutamayacakları ifade ettiler.

Gördüğünüz gibi KOBİ’lerin dijitalleşme kelimesini farklı değerlendirmekte. Dijitalleşme kelimesini anlamak için bu kavramın kısaca modern yaşamın ve işletmelerin temel bir unsuru olduğunu bilmemiz gerekir. Kullanılabilir elektrik, hayatın olmazsa olmaz bir unsuru olduktan sonra dijitalleşme kamuoyunda en büyük değişiklik olarak izlenmektedir! Dijitalleşme, yaşamın her alanına müdahale eder. Bu müdahale karşımıza veri, internet ve dijital ürünler biçiminde çıkmaktadır. Bu devasa değişimi daha az gelişmiş ülkelerde bile fark etmiş ve dijitalleşme ile başarılı teknik kazanım olarak değerlendirilmektedir. Yani tamamen yalız yaşamayan hiç kimse dijitalleşmeden kaçamaz!

Bu yazımda dijitalleşmeye ışık tutarak bu değişim iş ve özel hayatımıza hangi şekilde temas ettiğini anlatmak istiyorum. Bu konu çok uzun olduğundan dolayı bu konuyu dosya halinde işleyerek dört bölüme böldüm.

Başlıklar:

  1. Dijitalleşme nedir?
  2. Almanyada dijitalleşme
  3. Şirtketlerde dijitalleşme
  4. Dijital Dönüşüm nedir?

Dişitalleşmenin tanımı

Dijitalleşme, gerçek bilgilerin, bir fiziksel yere bağlı olmayan bir biçimde sunulmasıdır. Bu dijital yöntemler ile eski yöntemler arasındaki fark çok ciddidir. Bilgiler daha öncesinde analog olarak sunulurdu. Misalen:

  • ‘Blueprints’ elle çizilmiş ve fiziksel formda kopyalanıyordu
  • Nesneler için modeller somut bir malzemeden yapılıyordu
  • Kayıtlar elle yapılıyordu
  • Mektuplar her türlü amaç ve durumlar için gönderildi

Daha birçok örnek sayılabilir. Ancak bilgi depolamanın en önemli özelliği, geçmiş bilgilerin fiziksel bir formatta olması gerektiğidir. Bundan dolayı bilginin yerel olduğu ve aynı zamanda imha edilebileceği anlamına da gelir. Dijitalleşme, bunu büyük bir ölçüde çözüyor, çünkü neredeyse tüm bilgilerin kopyalanmasına izin verir ve aynı bilgiyi birden fazla yerde depolar.

Bu arada, dijitalleştirme çok sık, bilgi kaybını önler. Aynı zamanda, kağıt gibi büyük hacimli depolama ortamı yüksek ölçüde gereksiz kılar. Dijitalleşme sadece bilginin depolanabileceği ve kullanılabileceği şeklini değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda gözlem olanaklarını da genişletir. Dijitalleşmenin ortaya çıkması için iki ön koşul gereklidir:

  • dijital altyapı
  • insanların dijital yeterliliği

Dijital altyapı, dijital ürün ve yapıların kullanılmasını mümkün kılar. Sayısallaştırma, bilgi sunmak ve bilgi ile ilgilenmek için modern bir yoldur.

Dijitalleşmenin iletişimi hızlandırdığı açıktır. E-postalar, mektuplardan daha hızlıdır ve dijital planlar, normal kağıt dan daha kolay yönetilebilir. Tüm iletişim ve bilgi teknolojilerini kapsayan bir süreç olarak dijitalleşme, toplumu ve iş dünyasını hesaba katarak giderek daha fazla anlaşılmaktadır. Dijitalleşme, bilginin kullanımı ve ele alınmasını değiştirir, (iş) süreçlerinin görünümünü ve aynı zamanda sosyal eylemi değiştirir. Temel olarak sayısallaştırma kavramı, ilerleyen ağların yanı sıra verilerin ilerici dijitalleşme anlamına gelir.

Dijitalleştirmenin zaten e-posta kullanarak veya mesajlaşarak başladığını unutmayın. Mağazadaki her modern gişe, dijital kasa sistemlerine aktarılmıştır. İstasyonlarda, mekanik ekranlar yerine dijital ekranlar vardır. Dijital yapılar artık isteğe bağlı bir karar değil. Soru şu anda sadece bu alanın hangi yönde geliştiğini, ilerlemenin ne kadar ilerleyebileceğini belirler.