Gazeteler ve exper bilgileri içeren dergilerde, dijitalleşmeyle ilgili son gelişmeler ve beklentileri rapor eder. İş dünyası ve ekonomistler, dijital altyapının yavaş yavaş genişlemesini istiyor ve politikacılar, dijitalleşmenin ne kadar genişlemesi gerektiği konusunda kafa yoruyorlar. Kısaca dijitalleşme modern yaşamın ve işletmelerin temel bir unsuru olarak gündeme orturmuş bulunmaktadır.

Kullanılabilir elektrik olduğundan sonra dijitalleşme kamuoyunda muhtemelen en büyük değişiklik olarak gözlenmekte. Dijitalleşme yaşamın her alanına müdahale eder ve veri, internet ve dijital ürünler biçiminde bulunur. Daha az gelişmiş ülkelerde bile dijitalleşme gerçekleşmekte ve başarılı teknik bir kazanım olarak değerlendirilmektedir. Buna göre, tamamen yanlız yaşamayan hiç kimse dijitalleşmeden kaçamaz. Bu yazımda dijitalleştirmeye biraz ışık tutmaya ve dijitalleşmenin, iş ve özel hayatımıza hangi şekilde temas ettiğini anlatmak istiyorum.

Manşetlerde kısa bir süre önce, Almanya’da dijitalleşmenin 3.4 milyon kişinin işi imha edebileceği, yeni bir faaliyet alanı oluşturulmadığı ve şirketlerin buna hazırlanmadığı ölçüsünde idi. Dijitalleşme şirketlerin bir parçası haline geliyorsa bu tehlike çok da uzak olmamaktadır. Düşünün, şirketlerde her gün boyu A’dan B’ye belge taşıyanlar, bir bina içinde belge dağıtımı yapanlar ve hala merkezi kopya odaları olan şiketler olmaktadır.

Dijitalleşme çerçevesi içinde şirketlerin aşağıdaki önlemleri alması kolayca mümkün olmaktadır:

  • Tüm iç yazışmaları dijitalleştirmek
  • Tüm çalıma yerlerini bilgisayar, tarayıcı vb. ile donatmak
  • Güncel yazılım kullanmak
  • Akıllı muhasebe programlarına yatırım yapmak
  • Müşteri iletişiminde otomatik cevaplama sistemleri kullanmak

Dijitalleşmeden dolayı şirketlerde bazı işyerlerinin zaman içinde kaybolması kaçınılmaz. Şirketler açısından uzun vadede maliyetin düşümesi anlamına gelir. Dijitalleşmeden dolayı kazanılan hız ve maaliyet tasarrufu rekabet baskısı açısından da değerlendirirsek kaçınılmazdır. Biönceki aşıklama gözardı edilse bile günümüzdeki şirketlerin iç ve dış iletişimin dijitalleşme ile birlikte muazzam bir hız kazanması ile açıklanabilinir.

Nekadar da dijitalleşmenin faydaları ortada olsa bile şirketlerin çoğu yolun başlangıcında olduğunu bilmesi gerekir! ”Yolun başlangıcındayız” ile kastedilen, verilerin dijitalleşmesi aşamasında olunmasıdır. Bundan sonrki adım, yani dijital dönüşüm çok farklı bir adımdır.

KOBİler için dijitalleşme büyük bir teknik zorluk teşkil ettiği için teknik ortama dişitalleşmenin yararlarından faydalanamazlar. Bu zamanda bir şirket için dijital ortamda olamamanın ne anlama geldiğini gelin beraber düşünelim. Dijitalleşmeyi uygulamayan şirketler verilecek kararların isabetli olması çok düşüktür. Yeterince hızlı ve geniş bilgilere ulaşamadıkları için rekabetçilerin arkasında olması kaçınılmazdır. Bunun dışındada şirketlerin dahada çok desavantajları vardır. Bunlar arasında örneğin dijital kanallar (Newsletter, E.Mail) üzerinden müşteri kazanımı yapamazlar, müşterilerle veya iş ortaklarıyla dijital iletişim kuramazlar. Bu olumsuzlukar zincirlemesini örnekler ile devam sürdürebiliriz. İşin özünde şirketin dijitalleşmeye katılmamasından  kaynaklanmaktadır.

Dijitalleşme tüketiciler açısından daha iyi bir olgunluk sağlar. Bir tüketici olarak, tüm rakipleri karşılaştırmak için çevrimiçi olarak mevcut bilgileri kullanabilir. Sizin şirketiniz bu ortamda olmaz ise yoksunuz anlamına gelir ve müşteri rakiplerden ürününü temin eder.