Orta ve uzun vadede sistematik sorgulama başarıyı artırır. İdeal olarak, çalışanlar sonunda kendileriyle bir iç diyalog kurarlar. Hiçbir şey bilmediğimi biliyorum diyebilmek çok önemlidir.