İbn Haldun'un Modern Liderlikte 5 Temel İlke, liderlik teorilerinin modern liderlik üzerindeki etkisini inceliyoru. Asabiyyet'ten karizmatik otoriteye kadar.