Başarılı yetkilendirme tanımlaması: Görevleri, sorumlulukları, yetkinlikleri alt organlara veya görev sahiplerine dikey aktarımı anlamına gelir.