Orta ve uzun vadede sistematik sorgulama başarıyı artırır. İdeal olarak, çalışanlar sonunda kendileriyle bir iç diyalog kurarlar. Bu, yönetimi kolaylaştırır ve strateji için daha fazla özgürlük sağlar.