Bizler, özel olarak geliştirilmiş teknik destekler ile dünyayı daha hızlı bir şekilde dönmesini sağlıyoruz ve bu hıza ayak uydurmada giderek zorlanıyoruz. Bu gelişmeyi genel anlamda dijitalleşme ile özetleyebiliriz.

Birçoğu da “mükemmel bir fırtına” (Perfect Storm) dan bahsediyor: akıllı telefonlar, bulut bilişim, sosyal medya, nesnelerin İnterneti (IOT) ve büyük veri (Big Data) gibi her yerde mevcut teknolojilerin eşzamanlılığı, mevcut endüstrileri kökten değiştiriyor, tamamen yeni fırsatlara yol açıyor ve yeni pazarlar ortaya çıkıyor. Bu gelişme kuruluşlar için büyük bir zorluk oluşturmaktadır. Bir yandan var olan ürün portföyünü sürekli iyileştirmek, diğer yandan yeni pazarlar açmak zorunda bulunuyorlar. Çok yönlü liderlik bu konuda yardımcı olabilirmi?

Bu ortamda liderliğin temel görevi, çalışma dünyasında ilişki becerilerini oluşturmak, sürdürmek ve aynı zamanda çeşitli insan-teknoloji arayüzlerini sürekli olarak yeniden icat etmektir. Her modern şirketin başarısı, yöneticilerin anlamlı ve katma değerli ürünler geliştirmede ve insanların yaratıcı çeşitliliğini ne ölçüde denetleyebildikleri ile belirlenir.

Yöneticiler için oluşan zorluk, insanların sürekli olarak teknolojik devrim ile senkronize olmasını sağlamaktır. Bu, formüle edilen fikirlerden ve ihtiyaçlardan ürünler geliştirerek sonsuz sayıda insan potansiyeline ulaşılması anlamına gelir.

Gelenek ve yenilik arasında bir arayüz olarak, “Ambidextrie – çok yönlü liderlik” geleneksel bir ortamda hiyerarşik liderliği yenilikçi bir bağlamda ağ bağlantılı ortak yaratım ile sorunsuz bir şekilde birleştiren bir yaklaşım sunmaktadır. İki dünya aşağıdaki terimlerle tanımlanabilir:

Faydalanma (Exploitation) ve Keşif  (Exploration)

Yapısal Ambidextri (Faydalanma)

 • Evrim
 • Faydalanma
 • Gelenek
 • Bilinen
 • Baskın
 • Yukarıdan aşağıya (Top Down)
 • Bilgi

Bağlamsal Ambidextri (Keşif)

 • Devrim
 • Keşif
 • Yenilik
 • Bilinmeyen
 • Kooperatif
 • Ağa bağlı
 • Diyalog

Çok yönlülük “ambidextrous”, dijital dönüşümü sağlamış veya dönüşüm sürecindeki şirketlerin yönetiminde yeni bir kavramdır. Bu yönetim ilkesinin arkasında ne yatıyor ve CIO’lar bunu kendileri için nasıl kullanabilir?

Ambidextrous terimi ilk kez 1976’da iş organizasyonlarında kullanıldı ve 1980’lerin başında, şirketler işlerini büyütme ve aynı zamanda iş alanlarını geliştirme süreci ile karşı karşıya kaldıklarında bu yönetim ilkesini ilk defa kullandılar. Bir müddet sonra esnek bir şekilde yeni koşullara ve ağ becerilerine uyum sağlama yeteneği gerek kalmadığında, ilkeler rafa kaldırıldı. Günümüzde dijital dönüşüm ve muazzam inovasyon hızı bağlamında, ambidextryi şirketlerin yönetimi için bir rönesans ve yeni bir önem kazanıyor.

Çok yönlü liderliğin amacı, dijitalleşme çağında geleneği yeniliğe dönüştürmektir.

Ambidextri ilkesine göre, bu dijitalleşme çağında şirketlerin yönetimi için, çok yönlü mevcut modelleri optimize etmek (Exploitation) ve aynı zamanda araştırma yapmak (Exploration) anlamına gelir. O’Reilly ve Tushman bunu böyle tanımladılar. Bir şirket ancak Ambidextri ilkeleri ile uzun vadede çevik ve uyarlanabilir olabilir. Dijital dönüşüm kuruluşları bu ikilemi günlük olarak ele almaya zorlamaktadır. Esneklik, keşif, yenilikçilik ile istikrar ve verimliliğin iyileştirilmesi arasındaki dengeleme nasıl başarılı olur? Bu şirketlerin yönetimi için ne anlama geliyor?

Ambidextri, dijital liderliğin bir parçası olarak çağdaş bir model sunuyor. Şirketler geleceğe bakıp işletmelerinin başarılı devam etmesini sağlarken aynı zamanda yenilikçi iş alanlarında ne kadar yoğun çalıştıklarını sorduklarında, her iki eliyle de hareket etmiş olurlar. Ambidextri, ancak sorumlular görevlerini dış kaynak kullanmadan “iki eliyle” yönetirken dijital liderlik modeli olarak işlev görebilir

Çalışanlarınızı iki tarafa yönlendirirseniz – bir yandan açık yönergelerle, diğer yandan esnek motivasyonel ortamlarla – ancak o zaman sağ el solun ne yaptığını bilir. Sol el, liderliğin çevik işbirliği ve hızlı iletişime olanak sağlaması üzerine kuruludur. Ve şirketin klasik faaliyet alanını daha da optimize etmek için sağ el kullanılmalıdır.

Girişimci ekipler, ideal olarak çeşitli alanlardan oluşan çalışanlarla görevlendirilir ve (kısmi) özerkliğe sahiptir. Bu ekipler genellikle yeni iş alanları oluşturmak için entegre, stratejik yeniliklerin (teknoloji, iş modeli, organizasyon) geliştirilmesi için konseptler geliştirir. Bu yenilikler genellikle daha radikal bir yapıya sahip olduğundan ve ana organizasyonun kurallarına aykırı olabileceğinden, gömülü girişimci ekipler kendilerini genellikle bu inovasyon girişimlerine paralel olarak adamaktadır. Bu durumda, temel işletmenin optimizasyon yönelimi dikkate alınmaz.

Ambidextri şirketleri, hedeflerine bağlı olarak iki mod (geleneksel, yenilikçi) arasında sürekli geçiş yapmak zorundadır. Şirketler kendilerini sürekli geliştirme yeteneğine odaklanarak başarı olasılığını arttırır.

İşlevsellik, kullanışlılık, fayda sorunu her zaman sorgulanır: Ne tür bir gelenek (şimdilik) bırakıyoruz ve neden? Nerede niçin yolumuzu değiştiriyoruz yada niçin sapmaları, karışıklığı ve deneyleri teşvik ediyoruz? Ambidextri şirketleri, uyumluluk ve sapma, merkeziyetçilik ve ademi merkeziyetçilik, rutin ve çeviklik, düzen ve düzensizlik, öngörülebilirlik ve sürprizden kurtulma arasındaki çatışma alanında faaliyet göstermektedir.

Ambidextri sihir değildir, aksine şirket yönetiminin DNA’sının bir parçası olan bir beceriyi vurgular.Birini diğerinden ayrılmadan yapmak, yani: YG’ye (Yatırımın geri dönüşü) değer olduğu sürece Cash Cow u besleyin ve süt sağlayın. Aynı zamanda yeni iş, yeni ortaklıklar ve kampanyalarla yenilikler oluşturma fırsatlarını araştırın. EN önemlisi, bunu eski işletmeye paralel olarak yapın.

Çok yönlü liderliğin (Ambidextry) tanımı:

Exploitation

Bir yandan “faydalanma” dan sorumludur: Günlük işi, piyasa ihtiyaçlarına etkin bir şekilde uyarlamadır. “Faydalanma” terimi, geçmişte, örneğin ürün geliştirmeye veya patentlere ya da müşteri ilişkileri ve işleyiş süreçlerine yapılan yatırımlardan kasıtlı olarak yararlanılmasını açıklar. Faydalanma ise, örneğin üç aylık hedeflere ulaşmak gibi kısa vadeli performansı sağlamak için çok önemlidir. “Yatırım Getirisi” (YG) sağlanması, yani geçmişte yapılan yatırımların olumlu bir “Nakit Akışı” na dönüştürülmesi de önemlidir. Organizasyonun ayakta kalabilmesi için Exploitation kesinlikle gereklidir. Bununla birlikte, sadece “faydalanma” ye odaklanan tehlike, dış değişikliklere uyum eksikliğidir. Açıkçası söylemek gerekirse, hiçbir müşteri ürünü satın almak istemiyorsa, en verimli daktilo üreticisi olmak pek yardımcı olmaz. Son yıllarda Nokia gibi şirketlerin verimliliklerini ne kadar kaybettiğini canlı olarak gördük.

Exploration

Bu nedenle diğer el aynı zamanda “keşif” yapmalıdır. Örneğin, Daimler e-teknoloji bilgisini genişletmek zorundaydı.  Yani deney yapmakla ilgili. Bunlar aynı zamanda araştırmanın zorlukları dır: sonsuz arama; “ölümsüz” projelerin ortaya çıkışı; uygulama kararının ne zaman geldiği asla net değildir. Özetle, kısa vadeli hedeflere ulaşmak için yeterli “faydalanma” ve geleceği şekillendirmek için yeterli “keşif” gerektiği söylenebilir. Apple kesinlikle bunun etkileyici bir örneğidir. Bugünün Mac Book”Air” 1983’ten itibaren Apple bilgisayarı “Lisa” ya kadar uzanıyor. Yani bu “faydalanma” nın bir sonucudur. Buna karşılık, I-Pod ve I-Phone “keşif” temelinde başlatıldı.

Bağlamsal / Yapısal İki Yönlülük

İşletme yönetiminde bağımsız bir konu olan örgütsel ambidextri, örgütsel teori alanında bulunur ve örgütsel öğrenme, teknoloji yönetimi, stratejik yönetim, değişim yönetimi ve bilgi yönetimi açısından görülebilir. Raisch ve Birkinshaw, örgütsel Ambidextri günümüzün ticari kaygıları ile uyumlu ve verimli ve aynı zamanda çevresel değişikliklere uyarlanabilir bir örgütsel yetenek olarak tanımlar. O’Reilly III ve Tushman’a göre, çok yönlü bir şirketin uzun vadede adapte olabilmesi için aynı zamanda araştırma (keşif) ve optimizasyon (faydalanma) yeteneğidir. Örgütsel Ambidextri , yapısal ve bağlamsal Ambidextri arasında bir ayrım yapılır.

Bağlamsal Ambidextri

Sabit bir yapı içinde farklı örgütsel faktörlerin (örn. Liderlik, değerler, normlar vb.) ikiliğini dinamik olarak tanımlar, yani göreve bağlı kontrol etmek anlamına gelir. Bağlamsal ambidextry örneği, Google çalışanlarının çalışma sürelerinin% 20’sini günlük işlerle ilgisi olmayan yenilikçi konularla uğraşması gerektiğini söyleyen 80/20 kuralıdır. Bağlamsal ambidekstrideki zorluk, çeşitli örgütsel faktörleri, çalışanların davranış ve becerilerinin, çatışan sömürü ve keşif prosedürlerini verimli bir şekilde kabul etmek, bunlara izin vermek ve bunlarla başa çıkmak için geliştirecek şekilde tasarlamaktır. Bu nedenle, yönetimin bu iki prosedür arasında en uygun dengeyi sağlamak önemlidir.

Yapısal Ambidextri

şirketteki ikili yapıların yardımıyla çatışan sömürü ve keşif prosedürlerini uygulama yaklaşımını açıklar. Bunun için, her biri replikasyon (sömürü) ve yenilik (keşif) ile ilgili farklılaşmış organizasyon birimleri oluşturulur. Bu tanıma göre, sömürü alanında uzmanlaşmış birimler daha çok biçimselleşme, hiyerarşi ve yapılanma ile karakterize edilir. Öte yandan, keşifte uzmanlaşmış birimlerin başlangıç ​​benzeri yapıları vardır, bu nedenle oldukça gayri resmi, deneysel, otonom ve riske toleranslıdırlar. Yapısal ambidekstriğin zorluğu, iki örgütsel birimin birbirinden tamamen ayrılmadan uygun bir yapısal sınıflandırılmasıdır. Şirketlerin bunu nasıl başarabileceği yaklaşımı, istenen değişim ve karşılıklı öğrenmenin mümkün kılındığı ve böylece optimal bir aktarım etkisinin (dökülme) elde edildiği gömülü girişimci ekiplerin kavramını tanımlar.

Sonuç

Yer tespiti, olasılık değerlendirmesi, gelecekteki bakış açısı ve ilgili faaliyetler ve yeni şeyler denemeler bulunduğunuz geminin hareket halinde gerçekleştirmeniz gerekir. Açıkça söylemek gerekirse: Hiçbir yeniliğin gerekli olmadığı ve kendinizi mevcut olanı optimize etmek ile sınırlayabildiğinizde, bilinenlerle çalışmaya devam edebilirsiniz. Yeniliklerin istendiği yerlerde yeni yapılar ve süreçler, yeni tavırlar ve nitelikler gereklidir. geleneksel ve yeni iş alanlarının / modellerinin üst üste geldiği veya birbirini etkilediği yerlerde, bunun önemini ve sinerjilerinin nasıl garanti edilebileceğini incelemek gerekir.

Kaynaklar:

https://www.cio.de/a/ambidextrie-wird-zum-fuehrungsmodell,3580207
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisationale_Ambidextrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmerteam
https://blog.synk-group.com/ambidextrie-beidhaendige-fuehrung/
https://www.dr-mahlmann.de/blog/item/ambidextrie-in-unternehmen
https://convergence-engineers.com/images/ww0415_24-27_organisationale_ambidextrie_2.pdf