Hiçbir sosyal yapı onsuz yapamaz. Onunla başa çıkmak son derece zordur ve iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor. O, modern toplumumuzda büyük bir tabu olarak algılanır ve genel anlamda sevilmezdir çünkü kötüye kullanma olasılıkları çok tehlikeli sonuçlara sebep olabileceği iddia edilir. Ne den mi bahsediyoruz? GÜÇ ten bahsediyoruz. Bu yazıda yöneticilerin GÜÇe hükmetmesi için hangi becerilere sahip olması gerektiğini sizler ile paylaşmak istiyorum.

Genellikle çoğu yönetici, bulunduğu konumda kendisinde verilen gücün farkında olmuyor yada kullanmaktan korkuyor. Gücü nasıl algılarsak algılıyalım, kaçınılmazdır ve  herzaman mevcuttur! Çalışanlarına saygı ve takdir gösteren yada baskı altına alan ve onları terfi ettiren yöneticiler, şirketin daha yüksek ticari hedeflere ulaşabilme niyetiyle gücünü kullanmaktadır. Sonuç olarak da her iki durumda da güç, olumlu sonuçlar üretmek için kasıtlı olarak kullanılır. Elbette amaç, araçları haklı çıkarmaz. Elinde olan gücü en etkili kullanabilmek için yöneticilerin kesinlikle liderlik eğitimi alması tavsiye edilir.

Güç sadece kelimelerle değil, beden diliyle de ifade edilir. Bu, bariz tehditkar hareketler değil, daha çok etkili yüz ifadeleri, jestler, sesli tonu ve duruş şeklinin ince işaretleri anlamına gelir. Bu tür bir etki, muhatabın bilinçaltına doğrudan erişime sahiptir. Güç kelimesi ifade edildiğinde sadece başkaları üzerinde güce sahip olmak değil, aynı zamanda kendinize hakim olma güçünede sahip olmalısınız! Duygu ve düşüncelerinizi kontrol edebilen kişiler, başkalarından etkilenemez ve başkaları üzerinde etki sahibi olurlar. Bu yaklaşım, duygularınızın kuklası olmanız yerine sizi dışrıya doğru güçlü yansıtır. Kendinizi ve hislerinizi kontrol etmekte zayıfsanız, üzülmeyin. Bu durumu telafi etmek için farklı yöntemler öğrenebilirsiniz.

Güçlü olup olmadığınızın bir yansıması da hedeflerinize nasıl ulaşdığınızdan belli olur. Yani, dış taleplere boyun eğmek zorunda kalmadan hedeflere ulaşma yeteneğidir. Örneğin, sorumlu olduğunuz projeyi, diğerlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın, başarılı olarak teslim etmeniz. Yani güç ve başarı yakından bağlantılıdır.

Etkili liderler ve yöneticiler, tüm güç araçlarına (metodlarına) hakim olmaktadır. Bu araçlar ile üst düzey yöneticiler, güçlerini idare edebilir, kontrol edebilir, dizginleyebilir, dozlayabilir ve uygun olan yerde ve şekilde kullanır.

Güçlü insanların ustalaştığı yedi beceri

  1. Güçlerinin bilincindedirler ve bunu saklamazlar. Bu onların özgüvenlerini artırarak onları daha inandırıcı ve özgün kılar.
  2. Gücün kendilerinde başladığını biliyorlar. Dürtülerini kontrol ederler ve kendilerini disiplin altına alırlar. Bu yüzden neredeyse dokumulmaz olurlar.
  3. İletişim ustalarıdır. İletişimin insanlara ulaşmak için en önemli anahtar olduğunu bilirler. Başkalarını ikna etmek ve harekete geçirmek isteyen herkes, etkili iletişim kurabilmelidir.
  4. Onların kaliteli ve geniş Networkleri olmaktadır. Yalnız olan her bakımdan güçsüzdür.
  5. Rol modellerdir. Onlar örnek alınır ve herkez elinden geldiği kadar onunla özdeşleşmek ister. Hayata karşı büyüleyici bir tutum sergilerler. Bunun için insanlar tarafından beğenilir ve sevilirler.
  6. Eempatisi yüksektir. Diğer insanların ihtiyaçlarını ve güdülerini sezgisel olarak tanır ve sınıflandırır. Başkalarının ne istediğini bilir ve buna cevap verebilirler. Bu da onları son derece popüler yapar.
  7. Doğal karizma ve otoriteye sahiptir. İnsanların kalplerine dokunabilir. Bu onları aynı anda hem ulaşılabilir hem de ulaşılmaz yapar.

Sonuç:

Gücü iyi koordine eden ve bununla birlikte tüm özellikleri olumlu kullananlar ve onları iyilik için etkin bir şekilde kullanabilecek durumdadır. Unutmayın ki ancak güce sahip olanlar gerçekten değerli ve sürdürülebilir bir sonuca ulaşabilir. Güç, etik ve değerlerin dışında hedeflenen kullanım ve doğru yaşama ile eşitlenmelidir.