Çoğu başarılı ülkelerde küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) refah ve istihdam için bir motor olarak görülmektedir. Ancak KOBİ’lerin sadece küçük bir kısmı ortalamanın üzerinde büyümeyi başarıyor. KOBİ’lerde, bir girişimcinin güçlü ve zayıf yönleri şirketinin başarısı üzerinde etkisi çok büyüktür. Ancak başarılı girişimcilerin Temel becerileri nelerdir? Bu olağanüstü büyümeyi başaran girişimcilerin nitelikleri nelerdir? Bu makalede kısaca bu ayrıcalıklara bakacağız ve farklılıklarını kaleme alacağız.

1. Başarılı Girişimcinin yönetim ve denetleme mekanizmalarını kurması

İster küçük bir şirket ya da bir sanayi şirketi olsun… Yönetimin temel görevi mantıklı ve sıkı kontrol mekanizması oluşturmaktan geçer. Amaç, şirketin durumunu analiz etmek ve alınan kararları yansıtmaktır. Aynı zamanda, maliyet faktörlerini ve maliyet artışlarını mümkün olduğunca erken belirlemek ve uygun önlemleri almaktır. 

Küçük ve mikro işletmeler için asgari gereklilikler, kar / kârlılık ve likidite gibi kilit rakamlar ile arz / sipariş durumu, satış, müşteri memnuniyeti ve hedef / fiili karşılaştırmada yeni müşteri oranı hakkında bilgilerdir. Özellikle likidite, büyüme aşamalarında kritik bir faktördür. Ayrıca, şirketin gelecekteki rekabet gücünü sağlamak için pazar geliştirme ve müşteri ihtiyaçlarının geliştirilmesi haritalanmalıdır.

2. Kalp ve zihinle liderlik

Büyümenin artmasıyla, personel bileşeni içerik yönetimini tamamlar. KOBİ’lerde yönetim önerileri, kontrol gereklilikleri ile örtüşmelidir. Net bir vizyon ve misyon belirleyerek çalışanları ve şirketi belirlenen istikamete göre yönlendirmek elzemdir. Takdir ilkelerine dayanan yönetim de personel gelişimi bu unsurları tamamlar. Modern bir yönetim, çalışanların bireyselliğini bütünleştirir ve güçlü yönlerini hedeflenen bir şekilde kullanır.

3. Girişimcinin özellikleri: proaktivite, yenilik ve orta risk

Başarılı ve hızlı büyüyen şirketler stratejik olarak ilgili diğer süreçlerle de karakterize edilir. Yenilik ve proaktivite, yeni fırsatları aktif olarak arama yeteneğini tanımlar, yeniliklere dahil olur ve bunları karlı bir şekilde kullanır.

Başarılı şirketler kendilerini mükemmel bilgi koordinatörü olduklarını gözlemlenir ve bu unsur da rakiplerine karşı avantaj sağlarlar. Bu avantaj, örneğin klasik pazar araştırması veya trend izcileri ile elde edilebilir. Küçük şirketlerde üniversite öğrencilerine tez verilmesi, karşılıklı yarar sağlayan uygun maliyetli bir çözüm olabilir.

Girişimcilik faaliyeti her zaman risk almak ile beraber ilerler. Risklere sadece şirketin başarısı ve kontrollü bir şekilde varlığını tehlikeye atmayacak şekilde, başarıya bağlı ve kontrollü bir şekilde izin vermesi önemlidir. SWOT analizi bunu destekleyebilir.

4. Kişilik

Başarılı girişimciler daha yüksek duygusal esneklik ile karakterizedir. Aynı zamanda, büyüme girişimcileri öz yönetim becerilerine dayanarak başarısızlıkları mümkün olduğunca çabuk kontrol etmeyi başarır ve olası çözüm seçeneklerine geri döner. Zor durumlarda bile, kendilerini sakinleştirmeyi ve böylece yaratıcı düşünceye erişmeyi başarırlar. Daha az başarılı girişimciler hala sorun ile ilgilenirken, büyüme endexli girişimciler çözüm yolunda devam ilerler.

Sonuç

Bir girişimci karar vermeye istekli olmalı, çünkü şirketi ile ilgili sürekli kararlar almalı. Bazen riskli kararlar da alınması ve ayrıca dayanıklı olması gerekir. Özellikle piyasasında yeniyseniz, aylar hatta yıllarca yel değirmenleriyle savaşmanız gerekebilir. Bunun dışında eksik beceriler, faaliyetlere paralel olarak kazanılmalı ve böylece şirkete katma değer vermektedir.