Liderlik

Dilşad (Mutlu) Lider olmanın faydaları!

Dilşâd (mutlu) Liderler çalışanlarının sağlığına ve kendilerine dikkat eder. Liderlik rollerini geliştirmek için tutumları, davranışları ve sosyal becerileri üzerinde çalışır.
Yönetim, Liderlik

VUCA Dünyasında Liderlik

İş ortamının yeni normali V.U.C.A.! Anlamı ise dünyamızın hızla değişmesi ve bundan dolayı uzun vadeli katı planlamalar başarısızlığa mahkum demektir.